Programmet för Lux Helsinki är klart – ett tema dominerar

Festivalens 29 verk är en mångsidig uppvisning av ljuskonstformer från 3D-animerad video till laser och handgjorda lyktor. Många av konstnärerna använder sina verk för att uppmärksamma publiken på miljöfrågor. Lux Helsinki lyser upp staden 5–9.1.2022 kl. 17–22.

Nu är programmet klart inför ljuskonstfestivalen Lux Helsinki, som förvandlar välbekanta byggnader och lokaler till unika stadskonstverk. Totalt omfattar evenemangets två helheter 29 verk, fler än någonsin tidigare. Lux1 är en cirkulär rutt kring Djurgården och Lux2 presenterar ljuskonst över hela staden – de nya verk som nu offentliggjorts är utspridda mellan södra innerstaden och Nordhuset, Malmhuset och Gamlasgården.

I samband med festivalen ordnas också ljuskonst- och scenkonstprogram. För yrkesverksamma inom ljuskonsten ordnas liksom tidigare år ett internationellt symposium. Hela programmet och kartor över Lux Helsinki finns på festivalens webbplats.

Möjligheten att väcka tankar hos publiken på en plattform av Lux Helsinkis dimensioner är ett ansvar och ett tillfälle som konstnärerna inte kan missa”

Lux Helsinki har inget specifikt tema, men för varje år tar verken allt starkare ställning särskilt i frågor som rör miljöns tillstånd.

Genom att låta norrskenet i sitt verk Borealis dansa över Olympiastadion – en plats där norrsken vanligtvis inte syns – vill schweiziska Dan Acher uppmärksamma klimatförändringen och uppkomsten av nya, ovanliga naturfenomen. Fåglarna i brittiska Kathy Hindes verk Chirp & Drift sjunger lekfullt om Helsingforsbarnens önskedrömmar i träden längs Hammarskjöldsvägen. Men verket har ett allvarligt budskap: Hinde vill lyfta fram fågelarter som hotas av klimatförändringen och krympande habitat.

Jari Vuorinens dynamiska ljus- och videoinstallation HAPPI har ett direkt budskap om den nya stadsbild som ersätter Helens kolhög på Hanaholmen, och verket firar omställningen till grönare energi. Anne Roininens Car Show vid Gamlasgården beskriver med hjälp av en begravningsplats för bilar hur människorna har börjat se bilar som källor till luftföroreningar snarare än som symboler för lyx. Soil Searchers Collectives verk Its songs we sing som projiceras på väggen till UPM-Kymmenes huvudkontor målar upp ett annorlunda skogslandskap där marken mäts i volym i stället för kvadratmeter – inte enbart som växtunderlag utan som en värld av biologisk mångfald som vårt klimat och vår näringstillgång vilar på.

“Det står klart att planetens tillstånd är ett ytterst aktuellt ämne som dominerar allt fler konstnärers arbete. Jag har stor respekt för det. Vår avsikt är inte att sprida klimatångest, men för många konstnärer är ansvaret och möjligheten att väcka tankar med hjälp av en plattform av Lux Helsinkis dimensioner ett tillfälle de inte kan missa”, säger Lari Suominen, en av festivalens kuratorer.

Lux Helsinki är ett avgiftsfritt och tillgänglighetsanpassat familjeevenemang som de senaste åren haft över en halv miljon besökare. För Lux Högholmen tas en separat inträdesavgift, och för varje biljett och varje besök med årskort doneras en euro till arbetet för att skydda snöleoparden. Lux Högholmens öppettider är 25.12.2021–9.1.2022 kl. 10–19.

Lux Helsinki ordnas på ett coronasäkert sätt och med hänsyn till aktuella myndighetsanvisningar. Arrangemangen följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer, och vi uppdaterar informationen om coronarelaterade åtgärder enligt behov.

Lux Helsinki 5–9.1.2022 kl. 17–22. Lux Morgon belyser verk nummer 1, 10, 15, 16, 17 och 18 också på fredag 7.1 kl. 7–9. Evenemanget arrangeras och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Sun Effects Oy står för planeringen och produktionen bakom rutten och verken, och kuratorerna heter Lari Suominen, Ilkka Paloniemi, Christina Dvinge, Petra Martinez, ljuskonstföreningen FLASH och Juha Rouhikoski.

Lux Helsinkis partner är Sun Effects Oy, STEK rf, Yle, Högholmens djurpark, Italienska kulturinstitutet, Riksdagen, köpcentret Citycenter, Köpcentrum Forum, UPM-Kymmene, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Helen, Varma och kulturcentret Stoa. 

Bild: Sun Effects – Virtaa!