Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Gasverksgatan 1, bygg. 6, 3. vån
00540 Helsingfors

Postadress:

Gasverksgatan 1 / 19
00540 Helsingfors

ADMINISTRATION

STUBA NIKULA
Verkställande direktör
stuba.nikula@eventshelsinki.fi
+358 40 555 5540

ANNI BOUYAHIA
Biljett- och kontorskoordinator anni.bouyahia@eventshelsinki.fi
+358 50 571 6294

SANJAANA GAVALAS
Ansvarig producent
sanjaana.gavalas@eventshelsinki.fi
+358 44 050 4064

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

RIIKKA FAGERHOLM
Kommersiell direktör
riikka.fagerholm@eventshelsinki.fi
+358 41 466 4114

TIIA TUOVINEN
Marknadsföringschef
tiia.tuovinen@eventshelsinki.fi
+358 50 326 9962

ANNA MÄKELÄ
Kommunikationschef
anna.makela@eventshelsinki.fi
+358 50 581 4153

LAURA GOTTLEBEN
Kommunikationschef (på studieuppehåll)
laura.gottleben@eventshelsinki.fi
+358 50 468 7243

OONA SIMOLIN
Marknadsföringsproducent
oona.simolin@eventshelsinki.fi
+358 50 550 5633

TURKKA YLINEN
Kommunikationsproducent
turkka.ylinen@eventshelsinki.fi
+358 50 348 0580

MARITA HAUKEMAA
Grafisk designer
marita.haukemaa@eventshelsinki.fi
+358 50 434 5442

MINNA KOIVISTO
Marknadsföring & kommunikationkoordinator / Tall Ships Races
minna.koivisto@eventshelsinki.fi
+358 40 725 2378

PROGRAMPRODUKTION

MARKO AHTISAARI
Konstnärlig direktör, Helsingfors Festspel
marko.ahtisaari@helsinkifestival.fi

NIKLAS VON WEISSENBERG
Produktionschef
niklas.von.weissenberg@eventshelsinki.fi
+358 45 111 9410

EMMA ABENDSTEIN
Ansvarig producent
emma.abendstein@eventshelsinki.fi
+358 40 519 3407

MARIANNE SAUKKONEN
Ansvarig producent
marianne.saukkonen@eventshelsinki.fi
+358 40 334 7148

ALEKSI PAHKALA
Ansvarig producent
aleksi.pahkala@eventshelsinki.fi
+358 40 764 3365

KRISTIINA VUORELA
Ansvarig producent
kristiina.vuorela@eventshelsinki.fi
+358 40 516 0656

SAARA VANHALA
Ansvarig producent
saara.vanhala@eventshelsinki.fi
+358 50 549 6355

JOHANNA RAJAMÄKI
Ansvarig producent
johanna.rajamaki@eventshelsinki.fi
+358 50 557 5880

ANNIKA PRÅHL
Ansvarig producent
annika.prahl@eventshelsinki.fi
+358 50 551 4684

ESA KANDELBERG
Ansvarig teknisk producent
esa.kandelberg@eventshelsinki.fi
+358 50 331 4077

ANNA-MAIJA VARTIAINEN
Producent
anna-maija.vartiainen@eventshelsinki.fi
+358 50 534 3567

ELISSA SHAW
Producent
elissa.shaw@eventshelsinki.fi
+358 50 517 5556

JUUSO LIUKKONEN
Producent / Tall Ships Races
juuso.liukkonen@eventshelsinki.fi
+358 40 561 8873


Du når oss också på adressen info@eventshelsinki.fi