Ansvarsfullhet

Helsingfors evenemangsstiftelse förbinder sig att följa ansvarsfulla tillvägagångssätt i all sin verksamhet, från praxisen inom evenemangsproduktionen, till programinnehållet och evenemangskommunikationen.

Vi är medvetna om att förändring ibland tar tid, men vi utvärderar och utvecklar kontinuerligt våra rutiner.

Klimat och miljö

Helsingfors evenemangsstiftelse använder sig av miljöhanteringssystemet Ekokompassen för att utveckla den ekologiska hållbarheten. Den första auditeringen genomfördes hösten 2020. Vi satsar på cirkulär ekonomi och på att genomföra evenemangen på ett klimatneutralt sätt. Vi väljer ett miljövänligt alternativ när det är möjligt. När det gäller våra evenemang så syns miljötemat också i programutbudet särskilt under Strömmingsmarknaden.

Lux HelsinkiHelsingfors Festspels Huvilatält, Helsingfors Strömmingsmarknad och Tomasmarknaden planerar, följer upp och utvecklar miljöansvarsfullheten med hjälp av sina egna, separata Ekokompassen-system. I fråga om stiftelsens övriga evenemang och evenemangsdelar har det utarbetats en uppföljningsblankett för miljökriterier, med hjälp av vilken evenemangen kan planera olika aspekter av ekologisk ansvarsfullhet med iakttagande av stiftelsens gemensamma åtgärder.

Evenemang för alla

Vi har förbundit oss till att skapa evenemang där alla bemöts likvärdigt och som är trygga för alla. Evenemangen är tillgängliga och kan nås med kollektivtrafik. Mer information om hinderfrihet och tillgänglighet finns på evenemangens egna webbplatser. Våra evenemang har ofta fritt inträde och låter hela staden hänföras av kultur och konst. Under Konstens natt och Helsingforsdagen får stadsborna också skapa stadskultur i egenskap av evenemangsarrangörer.

Vi vill också nå ut till nya publikgrupper. Därför bedriver vi samarbete med t.ex. Helsingfors stads områdeshus och vi uppmuntrar kulturella samprojekt såsom Konstexkursionen för andraklassister.

Rättvis samarbetspartner och arbetsgivare

Vi behandlar våra samarbetspartner rättvist och vi förutsätter ansvarsfulla verksamhetssätt även av våra samarbetspartner och underleverantörer. Tillsammans med våra samarbetspartner kommunicerar vi om ansvarsfullhetsteman. Vi har också samarbetat med aktörer inom den tredje sektorn såsom Finlands Röda Kors Kontti-varuhus.

Vi stöder småföretagares näringar genom att välja ut småföretagare till exempelvis Strömmingsmarknaden och Tomasmarknaden. Vi strävar också efter att stödja svårsysselsatta grupper. Vi har köpt tjänster via t.ex. Helsingfors stads och Me-säätiös verksamhetsmodell Job’d samt av Likainen Tusina, som sysselsätter före detta fångar.


Bild: Pietari Purovaara