Johanna Freundlich har utsetts till konstnärlig ledare för Helsingfors festspel

Johanna Freundlich har utsetts till konstnärlig ledare för Helsingfors festspel från 24.1.2024. Hon ansvarar för den konstnärliga planeringen av festivalen åren 2025–2029. Freundlich är en mångkampare inom kultur. Hon har varit bland annat teater- och operaregissör, manusförfattare och dramaturg samt verkat inom produktion av klassisk musik. Dessutom har hon varit medlem av det konstnärliga ledarteamet för Tammerfors Teatersommar. Freundlich har också internationell regissörserfarenhet till exempel från Förenta staterna och Ryssland.

”Helsingfors festspel har redan i årtionden bjudit en bred publik på unika kultur- och konstupplevelser. Bytet av konstnärlig ledare möjliggör alltid en förnyelse av festivalen och vi är glada över att en person som Johanna nu får fastställa en ny riktning. Styrelsen och ledningen för Helsingfors evenemangsstiftelse är övertygade om att hennes kompetens och visioner ger Helsingfors festspel en möjlighet att också i fortsättningen skapa betydelsefulla kulturupplevelser av helt egen klass och utveckla Helsingfors som en stad med mångskiftande konst”, säger Laura Rissanen, styrelseordförande för Helsingfors evenemangsstiftelse som ordnar Festspelen.

”Helsingfors festspel är en fantastisk flerstämmig festival som genomförs i en stil som är genuin i Helsingfors stil och som är internationellt sett mycket betydande”, säger den nyvalda konstnärliga ledaren Johanna Freundlich. ”Jag har sett de fyra senaste konstnärliga ledarnas arbete och det är en ära att vara en del av detta kontinuum. På grund av sin omfattning och sitt multikonstnärliga grepp kan Festspelen vara tillgänglig för alla Helsingforsbor och engagera mycket olika människor i ett och samma evenemang – Festspelen fungerar som en stor gemensam nämnare.”

Marko Ahtisaari har varit konstnärlig ledare för festivalen under perioden 2019–2024. Ahtisaari ansvarar fortfarande för programutbudet på festivalen under innevarande år 2024. En del av årets program, inklusive Cleveland Orchestras besök, har redan offentliggjorts och hela programmet kommer att offentliggöras i mars–april. Övergångsperioden mellan de konstnärliga ledarna är för första gången så här lång under hela Festspelens historia.

Helsingfors festspel firas 15.8–1.9.2024. Program och ytterligare information: helsinginjuhlaviikot.fi/sv. Ytterligare program offentliggörs våren 2024.

Festspelens huvudsamarbetspartner är Elisa, sponsor är Accenture och servicepartner är Akun Tehdas, Grano, Heku, Marski by Scandic och Renault.

Bild: Saara Autere