Veteranfesten i Helsingfors firas undantagsvis den 30 november

Veteranfesten i Helsingfors firas undantagsvis den 30 november, som är minnesdagen för vinterkrigets utbrott. Veteranerna och deras anhöriga är inbjudna till ett lunch- och festevenemang på Finlandiahuset. I arrangemangen fästs särskild uppmärksamhet på coronasäkerheten.

Nationella veterandagen firas vanligen på dagen för Lapplandskrigets upphörande den 27 april. På grund av coronasituationen inställdes veterandagens fest våren 2020 och 2021. Cirka 90 veteraner med ledsagare väntas komma till den fest som nu ordnas.

”Med veteranfesten visar vi vår uppskattning för dessa hedersmedborgare som tryggade vårt lands självständighet. Veteranerna har verkligen förtjänat sin fest tillsammans med vårt tack och vår högaktning”, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Vid sidan av Nationella veterandagens fest, som ordnas i olika städer varje år, firas Veterandagen på olika sätt i kommunerna. Till programmet på Nationella veterandagen som firas på våren har traditionellt hört en fest som ordnats för veteraner och deras anhöriga, en minnesstund vid Mannerheims staty samt kransnedläggning vid hjältekorset på Sandudds begravningsplats och vid Mannerheims grav.

Veteranfesten i Helsingfors ordnas med särskild vikt på coronasäkerheten. Till festen har inbjudits endast symtomfria veteraner och ledsagare. Arrangörerna rekommenderar att gästerna använder mun- och nässkydd under andra tider än under måltiden, samt att de iakttar god handhygien. I den stora festlokalen är det dessutom möjligt att iaktta säkerhetsavstånd.