Helsingfors festspel söker konstnärlig ledare för perioden 2025–2029

Helsingfors festspel är den största multikonstfestivalen i Norden och en fest som avslutar sommaren i Helsingfors. Den arrangeras i månadsskiftet augusti–september. Festspelen har till uppgift att erbjuda helsingforsarna samt en bred inhemsk och utländsk publik unika konstupplevelser. Festivalen letar nu efter en konstnärlig ledare för de kommande fem åren. Kom och lotsa innehållet i festivalen så att den når de nya målen i enlighet med vår strategi. Arbetet med Helsingfors festspel 2025 inleds 2024.

Helsingfors festspel söker konstnärlig ledare för perioden 2025–2029

Helsingfors festspel är ett evenemang som produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse och som delvis är avgiftsfritt för allmänheten. Stiftelsens övriga evenemang är bland annat Lux Helsinki och Tomasmarknaden. Festspelen får sin finansiering genom biljettförsäljnings- och försäljningsintäkter, understöd från Helsingfors stad, UKM och privata stiftelser samt genom intäkter av företagssamarbete.

Festspelen vill locka ny publik till mångskiftande konstupplevelser, göra utbudet lättillgängligt och sprida mer kultur också utanför centrumområdet. Den konstnärliga ledaren genomför Helsingfors evenemangsstiftelses strategiska mål, såsom socialt ansvarstagande. Målet är att ge invånarna och andra besökare gemensam glädje samt oförglömliga upplevelser som överträffar förväntningarna.

Våra förväntningar
Vi förväntar oss framför allt att den konstnärliga ledaren kan visa upp tidigare prov på planering av konstnärlig verksamhet, som innehållsmässigt är omfattande och att hon eller han har betydande nätverk i Finland och internationellt. Dessutom förväntar vi oss ledarerfarenhet, erfarenhet av ekonomiskt ansvar i samband med innehållsval och intresse för medelanskaffning.

I det dagliga arbetet uppskattar vi att den konstnärliga ledaren har färdigheter inom samarbete och teamarbete samt har mediekompetens. Den konstnärliga ledaren arbetar vid Helsingfors evenemangsstiftelse tillsammans med den verkställande direktören. Den konstnärliga ledaren samarbetar nära med Helsingfors festspels producentteam samt med festivalens kommunikation, marknadsföring och förvaltning.

Vi inser att genuin kunskap inom olika konstområden inte nödvändigtvis finns i en och samma person, därför kan vi också utse ett arbetspar eller ett arbetsteam för uppgiften. Det viktigaste för Helsingfors festspel är att vi hittar en lyckad övergripande vision.

Vi erbjuder
Helsingfors festspel erbjuder den konstnärliga ledaren ett meningsfullt arbete i mittpunkten där konstens innehåll och publiken möts. Ditt arbete lämnar spår i publikens hjärtan och i den bild den får av Helsingfors. Vi vågar påstå att ditt arbete i bästa fall också lämnar spår efter sig i den finländska evenemangshistorien som oförglömliga ögonblick.

Intresserad?
Berätta för oss din syn på Helsingfors festspel, dess betydelse för Helsingfors och helsingforsborna, festivalens målgrupper och det konstnärliga utbudet under festspelen. Berätta också hur du utvecklar det totala konceptet och programmet för festspelen samt hur du genomför en stark önskan om att det sociala ansvarstagandet ska förverkligas. Du får ifrågasätta det nuvarande, bara du berättar din vision om framtiden!

Berätta också din uppfattning om den arbetstid som uppgiften kräver, dvs. hur mycket tid du vill använda för ditt eget konstnärliga arbete vid sidan av innehållet under festspelen. Hur skulle din arbetstid se ut? Ange också önskad ersättning för arbetet i form av lön eller köpta tjänster.

Vid rekryteringen bistår Odgers Berndtson Helsingfors evenemangsstiftelse. Skicka ansökan och CV till adressen HF-rekry@helsinkifestival.fi senast 15.9.2023.

Ytterligare upplysningar om tjänsten ger verkställande direktören för Helsingfors evenemangsstiftelse Stuba Nikula (stuba.nikula@eventshelsinki.fi, 040 555 55 40) och Outi Raatikainen, som samordnar rekryteringsprocessen (outi@pinkeminence.fi, 050 552 3135).

Bild: Petri Anttila