REKRY: Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja kaudelle 2025–2029

Helsingin juhlaviikot on Pohjoismaiden suurin monitaidefestivaali ja Helsingin kesän päätösjuhla, joka järjestetään vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. Juhlaviikkojen tehtävänä on tarjota helsinkiläisille sekä laajalle kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle ainutlaatuisia taide-elämyksiä. Festivaali etsii nyt taiteellista johtajaa seuraavalle viidelle vuodelle. Tule luotsaamaan festivaalin sisältöjä kohti uusien päämäärien toteutumista strategiamme mukaisesti. Työ kohti vuoden 2025 Juhlaviikkoja alkaa vuonna 2024. 

Helsingin juhlaviikkojen taiteellinen johtaja kaudelle 2025–2029

Helsingin juhlaviikot on Helsingin tapahtumasäätiön tuottama, osittain yleisölle maksuton tapahtuma. Säätiön muita tapahtumia ovat mm. Lux Helsinki ja Tuomaan Markkinat. Juhlaviikkojen rahoitus koostuu lipunmyynti- ja myyntituotoista, Helsingin kaupungin, OKM:n ja yksityisten säätiöiden avustuksista sekä yritysyhteistyön tuotoista. 

Juhlaviikot haluaa innostaa uusia yleisöjä monimuotoisten taide-elämysten pariin, tehdä tarjonnastaan lähestyttävää ja viedä lisää kulttuuria myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Taiteellinen johtaja toteuttaa Helsingin tapahtumasäätiön strategisia tavoitteita kuten sosiaalista vastuullisuutta. Päämääränä on tuottaa asukkaille ja muille kävijöille yhdessä koettua iloa sekä mieleenpainuvia kokemuksia, jotka ylittävät odotukset.

Odotamme

Odotamme taiteelliselta johtajalta ennen kaikkea näyttöä taiteellisen toiminnan suunnittelusta, sisällöllistä laaja-alaisuutta sekä merkityksellistä verkottuneisuutta kotimaassa ja kansainvälisesti. Lisäksi odotamme johtamiskokemusta sekä kokemusta sisältövalintoihin liittyvästä talousvastuusta ja kiinnostusta varainhankintaa kohtaan. 

Arjessa arvostamme taiteellisen johtajan yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja sekä mediataitojen hallintaa. Taiteellinen johtaja työskentelee Helsingin tapahtumasäätiössä toimitusjohtajan rinnalla. Taiteellinen johtaja tekee läheistä yhteistyötä Juhlaviikkojen tuottajatiimin sekä festivaalin viestinnän, markkinoinnin, myynnin ja hallinnon kanssa.  

Ymmärrämme, että eri taiteen alojen syvällinen tuntemus ei välttämättä asu yhdessä ihmisessä, joten voimme valita tehtävään myös työparin tai -ryhmän. Keskeisintä Juhlaviikoille on onnistuneen kokonaisnäkemyksen löytäminen. 

Tarjoamme

Helsingin juhlaviikot tarjoaa taiteelliselle johtajalle merkityksellisen työn taiteen sisältöjen ja yleisöjen kohtaamisen ytimessä. Työsi jättää jäljen yleisöjen mieliin ja siihen kuvaan, joka Helsingistä syntyy. Rohkenemme sanoa, että työstäsi jää parhaimmillaan jälki myös suomalaiseen tapahtumahistoriaan ikimuistettavina hetkinä. 

Kiinnostuitko? 

Kerro meille näkemyksesi Juhlaviikoista, niiden merkityksestä Helsingille ja helsinkiläisille, festivaalin kohderyhmistä sekä Juhlaviikkojen taiteellisesta tarjonnasta. Kerro meille myös, miten kehittäisit Juhlaviikkojen kokonaiskonseptia ja ohjelmaa sekä kuinka toteuttaisit vahvaa toivetta sosiaalisen vastuun toteutumisesta. Nykyisyyttä saa kyseenalaistaa, kunhan kertoo vision tulevasta! 

Kerro myös käsityksesi tehtävän vaatimasta työajasta eli siitä, paljonko mieluusti käyttäisit aikaa esimerkiksi omaan taiteelliseen työhösi Juhlaviikkojen sisältöjen ohessa. Miten työaikasi ajoittuisi? Kerro myös toivomasi korvaus työstä palkkauksena tai ostopalveluna. 

Rekrytoinnissa Helsingin tapahtumasäätiötä avustaa Odgers Berndtson. Lähetä hakemus ja CV osoitteeseen HF-rekry@helsinkifestival.fi viimeistään 15.9.2023. 

Lisätietoja tehtävästä antavat Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula (stuba.nikula@eventshelsinki.fi, 040 555 55 40) sekä rekrytointiprosessia koordinoiva Outi Raatikainen (outi@pinkeminence.fi, 050 552 3135).

Kuva: Petri Anttila