Småbarnspedagogiska helheten Kultur fostrar! lanserades på Helsingforsdagen

Helsingfors evenemangsstiftelse helhet Kultur fostrar! riktar sig till småbarnspedagogik och förskoleundervisning och utnyttjades på daghemmen för första gången på Helsingforsdagen. En aktivitetsinriktad materialbank ska leda barngrupperna till olika konst- och kulturevenemang och kulturteman för att undersöka, genomföra och delta.

Innehållet i projektet Kultur fostrar! bygger på evenemang som Helsingfors
evenemangsstiftelse genomfört: Helsingfors egen födelsedag Helsingforsdagen, Helsingfors festspel och tillhörande Konstens natt, Finlands äldsta marknad, dvs. naturligtvis Strömmingsmarknaden samt den mörka årstidens glädjespridare, ljusfestivalen Lux Helsinki. Helsingforsdagens materialbank delades ut till Helsingfors daghem på våren. Materialbankerna för övriga evenemang som ingår i helheten färdigställs senare, följande evenemang är Helsingfors festspel som pågår i månadsskiftet augusti-september.

”Daghemmets årscykel har redan tidigare sammankopplats med olika fester, såsom
skördefesten och ljusfestivalen på vintern. Helsingforsdagens uppgifter ger färdiga idéer för att dessa teman ska kunna beaktas på lämplig åldersnivå, särskilt det vårliga temat med den uppvaknande naturen. Utöver de delar som görs på daghemmet ger helheten idéer för våra utflykter”, säger Emmy Sainio, lärare i småbarnspedagogik i daghemmet Hopealaakso.

Verksamhet som stöder planen för småbarnspedagogik

Kulturen fostrar! stöder värdena och målen i Helsingfors planer för småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt kompletterar Helsingfors kulturstig och ger information och uppgifter i anslutning till den. Dessutom sammankopplas helhetens hållbarhetsfostrande innehåll delvis med Räv-modellen, som främjar Helsingfors stads mål för hållbar utveckling och en hållbar framtid. Helheten Kultur fostrar! stöder principerna i Helsingfors kulturutbildningsplan och stadsstrategi och ger jämlika möjligheter att uppleva kultur runt om i staden.

Motsvarigheter till planernas mål och områden för lärande samt lämpliga Räv-uppgifter har tydligt märkts ut i materialbankens uppgifter.

”Användningen av materialet i Kultur fostrar! var lätt och tydligt. Dessutom ser man de
lärdomsområden som direkt anknyter till uppgifterna, vilket är praktiskt med tanke på
planeringen av det pedagogiska arbetet”, säger Sainio, som redan har utnyttjat uppgifterna.

Helsingforsdagens materialbank utnyttjades i daghemme

Helsingforsdagen firades måndagen den 12 juni i bred omfattning runt om i staden och
detta inspirerade Helsingforsdaghemmen att utföra Kultur fostrar!-uppgifter. Helsingfors evenemangsstiftelse hade föreslagit att daghemmen bekantar sig med Helsingforsdagens uppgifter genom att t.ex. så frön till styvmorsvioler. Bland annat småbarnsgruppen vid daghemmet Hopealaakso i Kronbergsstranden, hade sått frön på daghemmets gård.

Småbarnspedagogerna vid daghemmet Hopealaakso hade via Helsingforsdagens
uppgiftshelhet bekantat sig med Helsingforsdagens traditioner. Dessa är bland annat
morgonkaffe och rabarberpaj med borgmästaren, barnen hade fått se Helsingforsdagens baby i form av levande bilder och fick höra om de gyllene medaljer som delas ut till meriterade Helsingforsbor och som daghemsbarnen i detta fall själv pysslade.

”Att baka rabarberpajer har en bra koppling till hjärtförbundets projekt med matfostran.
Hela vårt daghem deltog i uppgiften. Bakningen på Helsingforsdagen blev en del av den pedagogiska planen för småbarnspedagogik och genomfördes i samarbete med
servicecentrets personal”, säger Päivi Toivonen, biträdande chef på Hopealaakso.

Uppgiftspaketet i Helsingforsdagens Kultur fostrar! innehåller sammanlagt 14 uppgifter som har delats upp i delarna Undersök! och Genomför! Dessutom har programtips för
Helsingforsdagen som lämpar sig särskilt för småbarnspedagogiken samlats under delen Välkommen! I uppgifterna har man strävat efter att beakta daghemsgruppernas unika egenskaper och olika stora resurser. Vid planeringen av uppgifterna har man beaktat idéer och respons som man fått direkt av småbarnspedagogerna. Sakkunniga inom Helsingfor fostran och utbildning har gett sina egna kommentarer till dem. Uppgifterna kan lätt anpassas på ett sätt som lämpar sig för varje grupp.

Målet är att utbudet på kulturevenemangen också kan användas i daghemmens vardag

”Vi har vid Helsingfors evenemangsstiftelse haft som mål att skapa något som gör det
möjligt för så många barn som möjligt att kunna uppleva olika konst- och kulturevenemang samt kulturteman i vår stad – alltså av sitt eget kulturarv. Det viktigaste har varit att skapa en helhet som var och en kan utnyttja på det sätt som de vill. Man kan utnyttja endast en liten del av paketet eller alternativt bygga upp en stor helhet, till exempel en egen evenemangsdag med egna programnummer! Genom uppgifterna kan barnen bekanta sig med kulturinnehållet till exempel på det egna gårdsområdet, även om vi naturligtvis uppmuntrar daghemmen att också på plats uppleva det som händer!

Vi hoppas att helheten är till glädje och nytta för småbarnspedagogikens vardag.
Uppgifterna fokuserar på daghemsvärlden, men de kan lika gärna tillämpas på
verksamheten inom familjedagvården eller i lekparker – och till och med i skolor eller
familjer!” säger Sanjaana Gavalas, som ansvarar för helheten vid Helsingfors
evenemangsstiftelse.

Läs mer om Kultur fostar!

Bild: Petri Anttila