Kulturen uppfostrar!

Välkommen till webbplatsen Kulturen uppfostrar! På webbplatsen hittar du material som lämpar sig för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och gör materialet till en aktivitetsbaserad kulturhelhet som skapats för barn i daghemsåldern i Helsingfors. Med hjälp av helheten kan ni med barngrupperna uppleva olika konst- och kulturevenemang och kulturteman – där ni kan undersöka, genomföra och delta!


Verksamhet enligt planen för småbarnspedagogik

Kulturen uppfostrar! kompletterar Kulturstigen i Helsingfors och erbjuder information och uppgifter längs den. Helheten stöder principerna i Helsingfors plan för kulturfostran och erbjuder likvärdiga möjligheter att uppleva kultur runt om i staden. Kulturen uppfostrar! stödjer värdena och målen i såväl Helsingfors stadsstrategi som värden och mål i planerna för småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Dessutom involveras det hållbarhetsfostrande innehållet i Kulturen uppfostrar! delvis med Räv-modellen. Motsvarigheterna till planernas mål och lärdomsområden samt lämpliga Räv-uppgifter har tydligt märkts ut.

Helhetens innehåll bygger på evenemang som Helsingfors evenemangsstiftelse genomför: Helsingfors egen födelsedag Helsingforsdagen, Helsingfors festspel och Konstens natt, Finlands äldsta marknad, dvs. naturligtvis Helsingfors Strömmingsmarknaden och den mörka årstidens glädjespridare, ljusfestivalen Lux Helsinki.

Kom med!

Evenemangssidor


Hur fungerar det?

Genom ikonerna ovan kommer du direkt till webbplatsen Kulturen uppfostrar! för varje evenemang. På webbplatserna finns evenemangsspecifika material, uppgifter och besökstips. Småbarnspedagoger och lärare kan fritt bearbeta innehållet så att det passar deras egen grupp och utföra en eller flera uppgifter under varje evenemang.

Följande ikoner finns på evenemangssidorna:

Undersök!
Avsnittet innehåller olika uppgifter i anslutning till undersökning, tänkande och diskussioner med anknytning till evenemangets tema.

Genomför!
Avsnittets uppgifter innehåller aktivitetsbaserade uppgifter som anknyter till evenemangstemat.

Välkommen!
I avsnittet presenteras särskilt de evenemang som lämpar sig för barn inom småbarnspedagogiken och i förskoleåldern.


Vi samlar in respons!

Er respons är oerhört värdefull för oss och vi kommer att försöka uppdatera innehållet så mycket som möjligt för att uppfylla er önskemål. Längst ner på varje uppgiftssida finns ett alternativ för snabb respons – utnyttja detta! Vi kommer också att samla in respons efter varje evenemang med hjälp av en enkät. Ett varmt tack för er respons!


För mer information

Sanjaana Gavalas / Helsingfors evenemangsstiftelse,
kulttuurikasvattaa@eventshelsinki.fi