Skivjuryn

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats:
Inomhus eller utomhus (medtag en smartphone eller annan enhet för att spela musik)
Längd: Kan anpassas efter egen tidtabell
Anvisningar till läraren före uppgiften: För denna uppgift behöver ni ett eget användarkonto för Spotify, YouTube eller någon annan motsvarande applikation samt en enhet med vilken kontot används. Spellistan finns nedan på denna sida. Dessutom behöver ni stickor som röstningsmärken (t.ex. grillstickor eller vilka lämpliga stickor som helst som finns på daghemmet), papper (vitt eller färgat, t.ex. grönt och rött. Om det finns något tjockare papper lönar det sig att använda det), lim och pennor. För rösträkningen behövs en penna och papper.

Mål: Lyssna på låtar med olika stil och språk och lär er känna vilka känslor de väcker i er själva. Gillar jag det här? Gillar jag inte det? Skrattar jag åt det här? Är det en tuff låt, eller kanske ändå tråkig? Var och en får framföra sin åsikt genom att rösta. De som vill, kan också berätta vad de tyckte om låten. Tillsammans märker ni att musik finns av många slag och att den väcker olika känslor. Vi inser att var och en av oss har sin egen musiksmak, och det är väl jättebra!


Anvisningar för hur ni gör röstningsmärken:
Till att börja med gör ni röstningsmärken. Var och en behöver två röstningsmärken för skivjuryn. I märket kan ni använda antingen vitt papper (på vilket en grön eller röd figur tecknas) eller grönt och rött papper. Anvisningen är för att göra ett märke.

  • Ni klipper två cirklar av samma storlek
  • Om ni har använt färgat papper (grönt eller rött) kan ni gå vidare till nästa steg. Om ni har använt vitt papper, tecknar ni en grön eller röd figur i mitten av märket (var och en behöver ett grönt och ett rött märke).
  • Slutligen placerar ni papperen ovanpå varandra (eventuella färgritningar utåt) och stickan placeras delvis mellan dem. Papperen klistras ihop och håller stickan på plats.
  • Låt klistret torka. Om stickan inte hålls på plats när märket visas, kan fogen stärkas med tejp.

Anvisningar för hur ni genomför skivjuryn:
Ni skapar ett utrymme inomhus innan skivjuryn startar. Var och en får en sittplats till exempel i några rader, i en halvcirkel eller i form av en stigande läktare (en del sitter på en bänk, andra framför bänken på golvet). Var och en får två tecken, ett rött och ett grönt. Ni väljer en rösträknare (vid behov assisterar en vuxen). En vuxen spelar låtarna till exempel från en smarttelefon eller surfplatta.
Utomhus väljer ni en lämplig plats där alla ryms att sitta. Ni ska ta med er röstningsmärken, penna och papper för rösträkning och en apparat som ni kan använda för att spela låtar från nätet.


Skivjuryn kan börja

  • Ni lyssnar på ett kort stycke (till exempel första versen och refrängen)
  • Ni stoppar musiken
  • Barnen får rösta med sina märken vad de ansåg om låten
  • Ni räknar hur många röster som gavs (hur många gröna och hur många röda) och skriver upp resultatet
  • De som vill kan säga sin åsikt om låten, dvs. varför de visade det märke de valde. Ni kan till exempel bedöma melodin, orden och stämningen i en låt. En vuxen kan hjälpa till att förklara orden. Tillsammans kan ni också till exempel identifiera vilka musikinstrument som ni hörde i låten, och ifall man sjöng, var det på svenska eller på något annat språk
  • Ni lyssnar på nästa låt

Slutligen ska ni kolla vilken låt barnen gav flest poäng. Vinnarlåten kan ni under resten av veckan spela före lunchen!


Spellista för skivjuryn (listan har sammanställts så att en del av artisterna deltar under Helsingfors festspel 2023):


Kom ihåg att dokumentera! Bilder och åtminstone uppgifter om den vinnarlåt som barnen röstat fram och motiveringarna kan gärna dokumenteras i grupportföljen.

Publicera i sociala medier! Ni kan lägga till bilder från skivrådet och till exempel märkespyssel på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagutforskarminomgivning

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Skivjuryn

Vad tyckte ni om uppgiften?