Veterandagen

Nationella veterandagens högtid i Helsingfors

Nationella veterandagen firas på dagen för Lapplandskrigets upphörande den 27 april. Vid sidan av Nationella veterandagens fest, som ordnas i olika städer varje år, firas Veterandagen på olika sätt i kommunerna. Till programmet på Nationella veterandagen har traditionellt hört en minnesstund vid Mannerheims staty, kransnedläggning vid hjältekorset på Sandudds begravningsplats och vid Mannerheims grav samt en fest för veteraner och deras anhöriga på Finlandiahuset.

På grund av coronasituationen inställdes veterandagens fest våren 2019 och 2020. I år ordnas exceptionellt en lunch och fest på Finlandiahuset på minnesdagen för vinterkrigets utbrott den 30 november.

Veterandagens historia

Den första veterandagen firades i Lahtis den 27 april 2987. I huvudfesten i Lahtis deltog över 10 000 representanter för veterangenerationen. De medverkade i veterandagens huvudevenemang också under de följande åren. Firandet av Veterandagen bredde sig snabbt också ut till länen och kommunerna, och snart deltog cirka 100 000 personer i firandet av dagen. Kommunernas evenemang gav alla veteraner möjlighet att fira sin högtid och att uppleva nationens uppskattning. Veterandagen firades dessutom med morgonsamlingar, temaföreläsningar och besök av veteraner i flera tusen skolor i vårt land. Veterandagen är en allmän flaggdag.