Veterandagen

Nationella veterandagens högtid i Helsingfors

Nationella veterandagen firas den 27 april, dagen då Lapplandskriget tog slut.
Veterandagens huvudevenemang ordnas i olika städer varje år och dessutom firas dagen lokalt i kommunerna på olika sätt. Av tradition har Helsingfors uppmärksammat Nationella veterandagen med en minnesstund vid Mannerheims staty, kransnedläggning vid hjältekorset på Sandudds begravningsplats och vid Mannerheims grav samt en fest för veteraner och deras anhöriga, som sedan 2022 har ordnats tillsammans med Esbo, Vanda och Grankulla. I år ordnas festen på Finlands nationalopera och nationalbalett klockan 14.

Helsingfors garnison ordnar tillsammans med veteranerna och Helsingfors stad flagghissning och kransnedläggning på Mannerheimplatsen klockan 12. Tillställningen är öppen för alla. På Sandudds begravningsplats läggs kransar vid hjältekorset och marskalk Mannerheimsgrav cirka klockan 12.30.

Veterandagens historia

Den första veterandagen firades i Lahtis den 27 april 2987. I huvudfesten i Lahtis deltog över 10 000 representanter för veterangenerationen. De medverkade i veterandagens huvudevenemang också under de följande åren. Firandet av Veterandagen firades för första gången i Lahtis den 27 april 1987. I huvudfesten i Lahtis deltog över 10 000 företrädare för veterangenerationen. De medverkade i veterandagens huvudevenemang också under de följande åren. Veterandagsfirandet spred sig snabbt också till länen och kommunerna, och snart deltog cirka 100 000 personer i hela landet i firandet av dagen. Kommunernas evenemang var en möjlighet för alla veteraner att fira sin dag och uppleva nationens uppskattning. Dessutom firades veterandagen med morgonsamlingar, temaföreläsningar och veteranbesök i tusentals skolor runtom i landet. Veterandagen är också en allmän flaggdag.

År 2023 ordnas det nationella veterandagsevenemanget i Åbo under temat ”Vad våra krig har lärt oss”.