Veterandagen

Nationella veterandagens högtid i Helsingfors

Nationella veterandagen firas den 27 april, dagen då Lapplandskriget tog slut.
Veterandagens huvudevenemang ordnas i olika städer varje år och dessutom firas dagen lokalt i kommunerna på olika sätt. Av tradition har Helsingfors uppmärksammat Nationella veterandagen med en minnesstund vid Mannerheims staty, kransnedläggning vid hjältekorset på Sandudds begravningsplats och vid Mannerheims grav samt en fest för veteraner och deras anhöriga, som sedan 2022 har ordnats tillsammans med Esbo, Vanda och Grankulla. I år ordnas festen på Finlands nationalopera och nationalbalett klockan 14.

Helsingfors garnison ordnar tillsammans med veteranerna och Helsingfors stad flagghissning och kransnedläggning på Mannerheimplatsen klockan 12. Tillställningen är öppen för alla. På Sandudds begravningsplats läggs kransar vid hjältekorset och marskalk Mannerheimsgrav cirka klockan 12.30.

Veterandagens historia

Den första veterandagen firades i Lahtis den 27 april 1987. I huvudfesten i Lahtis deltog över 10 000 representanter för veterangenerationen. De medverkade i veterandagens huvudevenemang också under de följande åren. Veterandagsfirandet spred sig snabbt också till länen och kommunerna, och snart deltog cirka 100 000 personer i hela landet i firandet av dagen. Kommunernas evenemang var en möjlighet för alla veteraner att fira sin dag och uppleva nationens uppskattning. Dessutom firades veterandagen med morgonsamlingar, temaföreläsningar och veteranbesök i tusentals skolor runtom i landet. Veterandagen är också en allmän flaggdag.

År 2023 ordnas det nationella veterandagsevenemanget i Åbo under temat “Vad våra krig har lärt oss”.

Veteranernas testamente

Helsingfors evenemangsstiftelse ordnar årligen Nationella veterandagen i Helsingfors och beställde 2021 ett dokument av produktionsbolaget Youngfield Films om Finlands sista veteraner. Syftet är att visa respekt för veteranerna, dela deras arv och öka medvetenheten om veteranernas liv för yngre generationer.

I vinterkriget och fortsättningskriget 1939–1944 deltog cirka 600 000 män och 100 000 kvinnor. De yngsta som hamnade på fronten var bara 17 år gamla. Antalet stupade i krigen var cirka 95 000 och antalet skadade 200 000. I kriget kämpade man för Finlands självständighet, och de enskilda människornas uppoffringar var stora. I dokumentet Veteraanien testamentti (sv. Veteranernas testamente) minns fem veteraner krigstiden. I dokumentet dryftas också genom veteranernas familjemedlemmar hur veteranernas erfarenheter syns i familjelivet hos yngre generationer. Dokumentet ger också en intressant insyn i hur livet såg ut för barnen i början av 1900-talet.

Nationella vetarandagen firas årligen den 27 april. Hösten 2023 finns det fortfarande 2 500 veteraner bland oss och av dem är cirka femhundra krigsinvalider. Medelåldern bland våra veteraner är redan 98 år och flera tiotals av dem har uppnått den hedersamma åldern hundra år. Veterandagens tradition sammanfattas väl i en enda tanke: en riktig soldat kämpar inte för att hata dem som finns framför, utan för att älska dem som finns bakom.

Se dokumentärfilm: