Helsingin tapahtumasäätiön hallitus

Laura Rissanen (puheenjohtaja)
Johanna Sydänmaa (varapuheenjohtaja)
Laura Aalto
Jussi Chydenius
Jyri Forsström
Sari Mikkonen-Mannila
Marja-Leena Rinkineva
Feniks WIllamo