Helsingin tapahtumasäätiön hallitus

Elina Valtonen (puheenjohtaja)
Laura Aalto
Jussi Chydenius
Jyri Forsström
Sari Mikkonen-Mannila
Marja-Leena Rinkineva
Johanna Sydänmaa
Feniks Willamo