Vastuullisuus Helsingin tapahtumasäätiössä

Helsingin tapahtumasäätiö sitoutuu noudattamaan kestäviä ja vastuullisia menettelytapoja kaikessa toiminnassaan aina tapahtumatuottamisen käytännöistä ohjelmasisältöihin ja tapahtumaviestintään.

Tiedostamme, että toisinaan muutos vie aikansa, mutta arvioimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti.

Vastuullisuus meillä

Jotta voimme tarjota kävijöillemme vastuullisesti toteutettuja tapahtumia, otamme niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden laajasti huomioon toiminnassamme. Pyrimme aktiivisesti pienentämään tapahtumiemme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ja olemme sitoutuneet yhdenvertaisten ja kaikille turvallisten tapahtumien tekemiseen. Meillä on vastuullisuusasioihin perehtynyt työntekijä, jonka tehtävänkuvaan kuuluu asioiden aktiivinen edistäminen ja ajankohtaisen tiedon ja kehityksen seuraaminen. Olemme reilu yhteistyökumppani ja työnantaja, ja edellytämme myös muita toimimaan vastuullisesti kanssamme.

Ympäristö ja ilmasto

Pyrimme aktiivisesti pienentämään tapahtumiemme ympäristö- ja ilmastokuormaa läpi koko tuotantoprosessin. 

Helsingin tapahtumasäätiölle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, ja ympäristöjärjestelmän avulla kehitämme ekologista kestävyyttämme pitkäjänteisesti eteenpäin. Lisäksi osana kaupunkikonsernia olemme osaltamme sitoutuneet Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelman tavoitteisiin.

Keskitymme erityisesti pitämään energian, jätteiden, hankintojen, liikkumisen ja logistiikan sekä ruoan, juoman ja majoitusten ympäristövaikutuksia mahdollisimman pieninä. Tapahtumiemme hiilijalanjäljen laskenta on alkanut vuonna 2023. 

Lisäksi viestimme ympäristötyöstämme. Ympäristöteema näkyy myös tapahtumiemme ohjelmasisällöissä, erityisesti Stadin Silakkamarkkinoiden sekä Tall Ships Racesin kohdalla.

Tapahtumia kaikille

Olemme sitoutuneet yhdenvertaisten ja kaikille turvallisten tapahtumien tekemiseen.

Tapahtumapaikat ovat esteettömiä ja saavutettavia julkisilla kulkuvälineillä. Lisätietoja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta löytyy tapahtumien omilta sivuilta. Useat tapahtumamme ovat pääsymaksuttomia ja tarjoavat kulttuurin ja taiteen lumoa koko kaupungille. Taiteiden yössä ja Helsinki-päivässä kaupunkilaiset pääsevät myös tekemään kaupunkikulttuuria tapahtumajärjestäjinä.

Haluamme tavoittaa myös uusia yleisöjä. Teemme siksi yhteistyötä esimerkiksi Helsingin kaupungin alueellisten kulttuuritalojen kanssa ja rohkaisemme myös kaikista pienimpiä helsinkiläisiä kulttuurin pariin koko kaupungin varhaiskasvatukselle suunnatulla Kulttuuri kasvattaa! -kokonaisuudella.

Syrjintä ja häirintä

Helsingin tapahtumasäätiön tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, ja jokainen on tervetullut tapahtumiimme omana itsenään.

Edellytämme henkilökunnalta, esiintyjiltä, kumppaneilta ja alihankkijoilta sekä tapahtumiemme kävijöiltä sitoutumista tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin.

Mikäli havaitset tapahtumissamme syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, ilmoitathan siitä välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai Helsingin tapahtumasäätiölle joko

sähköpostitse: yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi. tai
anonyymisti lomakkeella

Sähköpostia lukee toimitusjohtaja Stuba Nikula ja lomakkeita hallintopäällikkö Piia Lääveri.

Turvallisemman tilan periaatteita ovat:
– Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta.
– Älä tee oletuksia muista esimerkiksi ulkonäköön perustuen tai halvenna, syrji tai pilkkaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
– Anna kaikille puheenvuoro ja mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kuuntele ja opi toisten näkökulmista.
– Puutu mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, jos todistat epäasiallista käytöstä. Anna ja ota vastaan palautetta rakentavasti.
– Pyydä anteeksi, jos olet tahallisesti tai tahattomasti loukannut jotakuta.

Reilu yhteistyökumppani ja työnantaja

Toimimme reilusti yhteistyökumppaniemme kanssa ja edellytämme, että niin kumppanimme ja alihankkijamme, kuin taiteilijamme ja esiintyjämmekin sitoutuvat toimintamme arvoihin. 

Vahvistamme yrittäjyyttä paikallisella tasolla valitsemalla esimerkiksi Stadin Silakkamarkkinoille ja Tuomaan Markkinoille pienyrittäjiä. Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, työllistämme nuoria tapahtumissamme sekä toimimme työharjoittelupaikkana korkeakouluopiskelijoille.

Kuva: Pietari Purovaara