Vastuullisuus Helsingin tapahtumasäätiössä

Helsingin tapahtumasäätiö sitoutuu noudattamaan vastuullisia menettelytapoja kaikessa toiminnassaan aina tapahtumatuottamisen käytännöistä ohjelmasisältöihin ja tapahtumaviestintään.

Tiedostamme, että toisinaan muutos vie aikansa, mutta arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme.

Ympäristö ja ilmasto

Helsingin tapahtumasäätiö käyttää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ekologisen kestävyyden kehittämiseen. Ensimmäinen auditointi suoritettiin syksyllä 2020. Pyrimme aktiivisesti pienentämään tapahtumiemme ympäristökuormaa läpi koko tuotantoprosessin. Tapahtumistamme etenkin Silakkamarkkinoilla ympäristöteema on mukana myös ohjelmasisällöissä.

Lux HelsinkiHelsingin juhlaviikkojen Huvila-telttaStadin Silakkamarkkinat ja Tuomaan Markkinat suunnittelevat, seuraavat ja kehittävät ympäristövastuullisuutta omien erillisten Ekokompassi-ympäristöohjelmien avulla. Säätiön muiden tapahtumien ja tapahtumien osien käyttöön on laadittu Ympäristökriteerien seurantalomake, jonka avulla tapahtumien ekologisen vastuullisuuden näkökulmat otetaan huomioon säätiön yhteisiä toimenpiteitä noudattaen.

Tapahtumia kaikille

Olemme sitoutuneet yhdenvertaisten ja kaikille turvallisten tapahtumien tekemiseen. Tapahtumapaikat ovat esteettömiä ja saavutettavia julkisilla kulkuvälineillä. Lisätietoja esteettömyydestä ja saavutettavuudesta löytyy tapahtumien omilta sivuilta. Useat tapahtumamme ovat pääsymaksuttomia ja tarjoavat kulttuurin ja taiteen lumoa koko kaupungille. Taiteiden yössä ja Helsinki-päivässä kaupunkilaiset pääsevät myös tekemään kaupunkikulttuuria tapahtumajärjestäjinä.

Haluamme tavoittaa myös uusia yleisöjä. Teemme siksi yhteistyötä esimerkiksi Helsingin kaupungin aluetalojen kanssa ja rohkaisemme kulttuurin pariin yleisötyöhankkeilla ja Helsingin päiväkoti-ikäisille suunnatulla Kulttuuri kasvattaa! -kokonaisuudella.

Syrjintä ja häirintä

Helsingin tapahtumasäätiön tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, ja jokainen on tervetullut tapahtumiimme omana itsenään. Edellytämme henkilökunnalta, esiintyjiltä, kumppaneilta ja alihankkijoilta sekä tapahtumiemme kävijöiltä sitoutumista tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin.

Mikäli havaitset tapahtumissamme syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, ilmoitathan siitä välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle tai Helsingin tapahtumasäätiölle sähköpostitse: 
yhdenvertaisuus@eventshelsinki.fi.

Turvallisemman tilan periaatteita ovat:
– Kunnioita jokaisen henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta.
– Älä tee oletuksia muista esimerkiksi ulkonäköön perustuen tai halvenna, syrji tai pilkkaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
– Anna kaikille puheenvuoro ja mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kuuntele ja opi toisten näkökulmista.
– Puutu mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, jos todistat epäasiallista käytöstä. Anna ja ota vastaan palautetta rakentavasti.
– Pyydä anteeksi, jos olet tahallisesti tai tahattomasti loukannut jotakuta

Reilu yhteistyökumppani ja työnantaja

Toimimme reilusti yhteistyökumppaniemme kanssa ja edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös kumppaneilta ja alihankkijoilta. Viestimme yhdessä kumppaneidemme kanssa vastuullisuusteemoista. Olemme tehneet yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kuten Suomen Punaisen Ristin Kontin kanssa.

Tuemme pienyrittäjien elinkeinoa valitsemalla esimerkiksi Stadin Silakkamarkkinoille ja Tuomaan Markkinoille pienyrittäjiä. Pyrimme myös tukemaan vaikeasti työllistyviä ryhmiä. Olemme ostaneet palveluita esimerkiksi Helsingin kaupungin ja Me-säätiön Job’d-toimintamallin kautta sekä entisiä vankeja työllistävältä Likaiselta Tusinalta.


Kuva: Pietari Purovaara