Tehdään roskaretki rannalle!

Kesto: Varataan aika talkoopäivälle, tai sujautetaan tavallisen päivän sisään pienempi retkihetki.
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Ottakaa mukaan hanskoja, roskapusseja ja roskapihtejä, mikäli teillä on sellaisia. Roskia voi tarvittaessa nostella pussiin myös vaikka keppien avulla.


Järjestetään siivoustalkoot valitsemallanne rannalla!

Roskien keräys -talkoot ovat konkreettinen keino tehdä tekoja puhtaamman Itämeren puolesta. Lapset saavat osallisuuden kokemuksia ja näkevät työnsä positiivisen kädenjäljen. Kutsutaan mukaan talkoisiin myös vanhemmat!

Yhtä vaikuttavaa, kuin roskan pois kerääminen on myös sen äärelle pysähtyminen, mitä roskaa rannalta oikeastaan löytyykään, ja mistä se on voinut sinne päätyä. Yhdessä mietitään keinoja siihen, ettei niin toistuisi jatkossa. Voidaanko esimerkiksi:

  • opastaa alueella liikkuvia ulkoilijoita?
  • askarrella ja kiinnittää alueelle kyltti, jossa kerrotaan, ketkä rannan siivosivat ja minne omat roskat tulee viedä?
  • kirjoittaa aikuisen avulla kirje yritykseen, jonka tuotteiden roskia rannalta löytyi ja pyytää heitä auttamaan keksimään ratkaisu?
  • laskea alueen roska-astiat. Onko niitä tarpeeksi, vai pyydetäänkö kaupungilta lisää?
  • pakata jatkossa omat retkieväät kestoastioihin muovikääreiden sijaan? Voisiko mehun täyttää pulloon ja jättää pillimehun kauppaan?

Ennen roskaretkelle lähtemistä voidaan aihetta pohjustaa esimerkiksi näiden Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -kummikouluohjelman esitys-slidejen avulla. Siisti Biitsi -kummikouluohjelman sivuilta löytyy kaikille avoimia tehtäviä ala- ja yläkoululaisille, soveltakaa niitä ikätasollenne sopiviksi!

Raportoikaa löytyneet roskat? Siisti Biitsi -ohjelman tavoitteena on paitsi siivota rannat myös kerätä tietoa rannoilta löytyvistä roskista. Tässä talkoolaisilla on merkittävät rooli. Ohjeet roskaraportointiin löytyvät täältä.

Muista dokumentoida! Tunnelmia ja lasten ajatuksia kannattaa dokumentoida myös ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Jakakaa tunnelmapaloja myös sosiaalisen median kanaviinne tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #silakkamarkkinat. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #digitaalinenosaaminen #osallistuminenjavaikuttaminen #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #kasvanjakehityn #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
* Digitaalinen osaaminen
* Osallistuminen ja vaikuttaminen

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni
* Kasvan ja kehityn

Pikapalaute Tehdään roskaretki rannalle! -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?

Kuva: Hämeenkyrön Kirkonkylän päiväkoti