Låt flaggvimplarna vaja!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats: Förberedelserna görs inomhus, dekorationen görs utomhus
Längd: Förberedelsetid + dekorationen, kan anpassas efter eget tidsschema
Tips till läraren innan uppgiften: För att laga flaggvimplar behöver ni garn eller snören, juice- eller mjölkburkar, tygbitar av t.ex. trasiga kläder samt saxar och hålslag eller motsvarande

Uppgiften har genomförts av Miljöskolan Polku, som är en del av Huvudstadsregionens Återanvändningscentral.

Mål: Ni lär er att dekorera på ett hållbart sätt! När ni utnyttjar befintligt material sparar ni naturresurser och utvecklar er kreativitet. Användning av återvunnet material i dekorationer är ett roligt sätt att främja en hållbar livsstil och skapa gemensam konst.


Ni kan skapa feststämning genom att dekorera gården med en unik flaggvimpel. Flaggvimpeln är lätt att göra och vid planeringen kan hela gruppens fantasi utnyttjas. Ni kan tillsammans med barnen hitta på material och idéer. Väderbeständiga och lättillgängliga material är till exempel tygbitar och dryckesförpackningar av kartong. Ni kan använda enbart ett eller flera material. Ni kan också be att barnens familjer ger er gamla tyger. Barnen tycker att det är trevligt att sy in en bekant tygbit in i den gemensamma dekorationen. Barnen visar gärna också den färdiga dekorationen för sina familjer.

Många slags gratis tyger och snören kan avhämtas avgiftsfritt också från Huvudstadsregionens Återanvändningscentral ur deras materialförråd och rum för gratis varor.

I planeringsskedet är det bra att fundera över hur länge dekorationen ska vara framlagd. Kommer den att tas till vara för framtida användning, eller räcker det med att använda den en enda gång? Eller vill ni till sist ta till vara en del av dekorationsmaterialet för ny användning? Om kartongdelarna har hållits torra kan de sorteras i materialåtervinningen.


Ni lagar en flaggvimpel av återvunnet material!

Tillbehör:

  • garn eller snören
  • juice- eller mjölkburkar
  • tygbitar, t.ex. trasiga kläder
  • saxar och hålslag eller liknande

Anvisning:
Skär tygbitar från trasiga kläder eller andra tygbitar i önskad längd. Bind tygbitarna på korta avstånd från varandra på det snöre som sammanhåller flaggvimpeln. (Det här är ett bra tillfälle för barnen att lära sig binda.)

Om ni så vill kan ni använda juiceburkar, skölj dem och klipp dem i bitar först. Rita trianglarna i önskad storlek på kartongerna och klipp dem. Gör två hål i triangelns övre hörn där ni kan trä in snöret. Hålet kan göras med ett hålslag eller en vass penna. Trä trianglarna på snöret.

Den dekorativa flaggvimpeln är färdig när de önskade tygbitarna och trianglarna har fästs på bandet.


Mer arbetsanvisningar och material för småbarnspedagogiken:


Kom ihåg att dokumentera! Pysselaktiviteter ger bra innehåll till er grupportfölj!

Publicera i sociala medier!
Från pyssel och dekoration kan ni också dela bilder på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #vardagskompetens #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Låt flaggvimplarna vaja!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Jussi Hellsten