Vi är en orkester!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats:
Inomhus eller utomhus
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften: Varje barn kan gärna ha följande tillbehör:

  • en skål och ett gummiband (stränginstrument)
  • en tom flaska (blåsinstrument)
  • en hink/kastrull/burk/leksak och penna/spatel/pinne/käpp (slaginstrument)

Mål: Syftet är att studera de mest typiska egenskaperna hos olika kategorier av musikinstrument och olika sätt att bilda ljud. Uppgifterna visar att man kan frambringa ljud på alla tänkbara sätt. Dessutom ger gemensamt musicerande förmåga att följa anvisningar i samarbete med andra.

Under Helsingfors festspel uppträder Finlands och till och med världens bästa orkestrar. Festspelen vill tillsammans sprida musikens glädje och uppmuntrar alla helsingforsare att själv aktivera sin kreativitet! Kanske har ni idag världens bästa gör-det-själv-orkester för barn? Mer information om orkestertemat får ni ur uppgiftshelheten Vad är en orkester?

Ni skapar ett eget stråkinstrument!

Det är lätt att skapa ett eget stråkinstrument av ett gummiband och en skål. Fäst gummibandet på skålen så att gummibandet bildar en sträng över skålens djupa mittdel (Ø). Försök genom att knäppa på strängen eller genom att med en penna gnida över strängen prova hurdant ljud som uppstår. Ger gummiband av olika tjocklek olika ljud?

Ni gör en flaska till ett blåsinstrument!

En tom flaska är ett utmärkt blåsinstrument. Lär er att skapa ljud genom att ni blåser in i flaskan. Hurdant ljud uppstår när ni blåser in i flaskan? Vad händer med ljudet om ni lägger vatten i flaskan? (En vuxen kan åskådliggöra om det är svårt för ett barn att blåsa in i flaskan)

Trumma trummor!

Var och en sätter framför sig en hink, burk, leksak eller kastrull av olika storlek och vänder dem upp och ner. Ni håller i handen en penna/spatel/käpp eller något motsvarande och trummar i jämn takt tillsammans enligt lärarens anvisningar. Kan ni alla trumma i samma takt, först långsamt och sedan snabbare? Eller först dämpat, sedan hårt och till sist medelhårt?

Kapellmästaren dirigerar!

Ni väljer en kapellmästare. Alla som vill får vara turvis vara kapellmästare. De andra spelar det musikinstrument som de vill: ett stränginstrument, blåsinstrument eller slaginstrument. De andra sitter i en båge runt kapellmästaren. I bakgrunden kan ni spela musik, ni kan t.ex. spela någon bekant barnsång och kapellmästaren dirigerar sin orkester i takt med barnsången. Kapellmästaren har en penna eller en lång käpp. Kapellmästaren får bestämma och visa vilka musikinstrument som ska höras vid varje tidpunkt och om de ska spela högt eller tyst.

Exempelanvisningar för kapellmästaren:
Högt = kapellmästaren lyfter upp handen
Tyst = kapellmästaren sänker handen
Kapellmästaren pekar direkt med taktpinnen = ni ska delta i spelandet
Kapellmästaren pekar i sidled med taktpinnen = ni ska sluta spela

Kom ihåg att dokumentera! Orkesterstunder ger roliga minnen och stämningar till er gruppportfölj.

Publicera i sociala medier! Ni kan lägga till bilder och videor på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #minamångauttrycksformer

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer


Snabb respons för uppgiften Vi är en orkester!

Vad tyckte ni om uppgiften?