Vad är en orkester?

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats: Inomhus eller utomhus (medtag en smartphone eller annan enhet för att spela musik och titta på videor)
Längd: Kan anpassas efter egen tidtabell. Uppgifterna kan delas upp på flera dagar eller mer som en del av en mer omfattande musikinriktad undervisningsperiod

Har ni hört talesättet att en helhet är summan av sina delar? När vi tittar på en symfoniorkester som består av mer än hundra personer, förstår vi verkligen innebörden av talesättet! I orkestern utgör varje musikinstrument (till och med en liten pickolaflöjt) en viktig del av helheten, eftersom annars kan inte stora och imponerande orkesterverk uppföras.

I programmet för klassisk musik under Helsingfors Festspel ingår också i år många orkestrar från både Finland och utlandet, och de uppträder i Musikhusets stora konsertsal.


I orkesteruppgifterna bekantar vi oss närmare med orkestermusikinstrument och de musikaliska äventyr som orkestermusiken för oss till!

Med hjälp av diskussionsuppgifterna funderar ni tillsammans över vad ni redan vet om olika musikinstrument och lär er mer om olika orkestrar. Vid sidan av diskussionen bekantar ni er med tre olika instrumentfamiljer och bygger också egna instrument! På videorna som presenterar musikinstrument finns också Nakkirakki, som är bekant från Lilla Tvåan (fi. Pikku Kakkonen). I lyssningsuppgifterna lär ni er mer om orkestermusikens värld med hjälp av tre olika exempel. Medan ni lyssnar kan ni samtidigt också pröva på, fundera på och skapa sagovärldar!