Dansa känslor!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats:
Inomhus eller utomhus
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften: I uppgiften kan ni som hjälp använda känslokort. Ni kan utnyttja de kort som ni eventuellt redan har eller skriva ut till exempel dessa avgiftsfria kort för småbarnspedagogik via Mieli rf: s eller Papunets webbplats.

Mål: Ni lär er att identifiera era egna och andras känslor genom dans. Ni provar på hur känslorna känns och hur de ser ut genom att dansa. Tillsammans spelar ni känslor och uppmuntrar varandra.


Konst är ett utmärkt redskap för känslomässigt arbete med barn; när dansen lockar i benen eller musiken överväldigar en är det lätt att ge uttryck för känslor. Under Festspelen får vi uppleva många slags känslor!

Känslorna avspeglas i ansiktet och kroppens rörelser. Att identifiera andras känslor utvecklas med åren – denna färdighet kan man också utveckla med hjälp av dans.


Ni provar på känslodanser!

Med hjälp av känslodanser får barnen känna, uppleva och uttrycka olika känslor. Fantasiövningar före danserna kan hjälpa barnen att uttrycka sig kreativt.

Anvisning:
Ni börjar genom att tillsammans fundera över vilka känslor som finns och i vilka situationer barnen har känt dem. Känslokort kan användas som stöd i form av bilder. Ni tittar på korten (alternativt funderar ni tillsammans över olika känslor). Var och en får i tur och ordning lyfta ett kort (alternativt får var och en välja en känsla).

  • Ni planerar egna rörelser för olika känslor.
  • Ni gör av känslorna en dans genom att kombinera rörelser
  • Ni uppmuntrar dem som dansar och ger applåder

De vuxna som leder lektionen kan gärna aktivt delta och dansa tillsammans med barnen. Detta kan uppmuntra barnen att dansa samtidigt som de också ser hur en vuxen uttrycker sina känslor. Ni skapar en sporrande stämning genom att ni tillsammans uppmuntrar och tar hänsyn till barnens individuella egenskaper.


Kom ihåg att dokumentera! Från danser får man härliga minnen och stämningar till er grupportfölj

Publicera i sociala medier!
Ni kan lägga till bilder och videor på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #vardagskompetens #minamångauttrycksformer #jagväxerrörpåmigochutvecklas

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Dansa känslor!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Sanjaana Gavalas