Tunteiden tanssi

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: milloin vain Juhlaviikkojen aikaan (15.8.-1.9.)
Sijainti: Sisällä tai ulkona
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Tehtävässä voidaan käyttää apuna tunnekortteja. Voitte hyödyntää teillä jo mahdollisesti käytössä olevia, tai tulostaa käyttöön esimerkiksi nämä Mieli ry:n tai Papunetin maksuttomat varhaiskasvatuksen tunnekortit.

Tavoite: Opetellaan havaitsemaan omia ja toisten tunteita tanssin avulla. Tunnustellaan, miltä tunteet tuntuvat ja kokeillaan, miltä ne näyttävät tanssin keinoin ilmaistuina. Yhdessä heittäydytään ja kannustetaan toisia.


Taide on oivallinen väline tunnetyöskentelyyn lasten kanssa; kun tanssi kutittelee varpaissa tai sinfonia pauhaa korvissa on helppo heittäytyä tunteiden virtaan. Juhlaviikoilla koetaankin jos jonkinmoisia tunteita!

Tunteet näkyvät ilmeissä ja kehon eleissä. Toisten tunteiden havaitseminen kehittyy iän myötä – tätä taitoa voidaan harjoittaa myös tanssin avulla.


Heittäydytään tunnetanssiin!

Tunnetanssin avulla lapset saavat tunnustella, kokea ja esitellä erilaisia tunteita. Mielikuvaharjoitukset ennen tanssia voivat edesauttaa lasten luovaa ilmaisua.

Ohje:
Aloitetaan yhdessä miettimällä mitä tunteita on olemassa ja missä tilanteissa lapsilla niitä on ollut. Kuvatukena voidaan käyttää tunnekortteja. Esitellään kortit (vaihtoehtoisesti mietitään yhdessä erilaisia tunteita). Jokainen saa vuorollaan nostaa kortin (vaihtoehtoisesti jokainen saa valita jonkin tunteen).

  • Mietitään erilaisille tunteille omat liikkeet
  • Tehdään tunteista tanssi liikkeitä yhdistellen
  • Kannustetaan tanssijoita ja annetaan aplodeja

Tuokiota vetävien aikuisten on hyvä osallistua ja heittäytyä lasten kanssa tanssiin. Tämä voi auttaa aluksi lapsia heittäytymään ja näin lapset saavat nähdä myös aikuisen tapaa ilmaista tunteita. Pidetään rohkaiseva ilmapiiri yllä yhdessä kannustaen, ja otetaan lasten yksilöllisyys huomioon.

Muista dokumentoida! Tunnetansseista saa herkullisia muistoja ja tunnelmia ryhmäportfolioon.

Sujauta someen! Jakakaa kuvia ja videoita myös sosiaalisen median kanaviinne tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #juhlaviikot. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa:
#ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #ilmaisunmonetmuodot #kasvanliikunjakehityn #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Ilmaisun monet muodot
* Kasvan, liikun ja kehityn

Pikapalaute Tanssitaan tunteita! -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?


Kuva: Ambra Vernuccio