Samstämmigt!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats: Inomhus eller utomhus
Längd: Kan anpassas efter egen tidtabell
Anvisningar till läraren före uppgiften: Välj på förhand barnsånger som är bekanta för gruppen och, om ni så önskar, olika sätt att ackompanjera dem med piano eller bandinspelning
Tillbehör: Penna och två papper eller kartong

Mål: Syftet är att försöka producera olika ljud och skapa stämningar med hjälp av ljud. Genom att kombinera låtar och sångstilar skapar gruppen ny musik. Kombinationerna kan vara roliga, galna och kreativa! Med hjälp av en lek där ni varierar körledaren övar ni er också att arbeta i grupp.


Visste ni att väldigt många finländare, till och med var tjugonde, sjunger i en kör? Att sjunga tillsammans och samstämmigt är inte bara roligt, utan det förbättrar också välbefinnandet och livskvaliteten. Det finns undersökningar som visar att när vi sjunger tillsammans, börjar våra hjärtan också slå i samma takt – det finns något magiskt med körer! Också under Helsingfors Festspel har man i årtionden fått höra olika slags körer uppträda, både på arenor för klassisk musik, i Huvilatältet och på stadens gator och gränder. Kanske är det just er kör som i framtiden erövrar folks hjärtan?


Anvisning:

Fundera på olika sätt att skapa ljud, till exempel höga ljud, låga ljud, viskande, susande, sorgliga, ostämda, kraftfulla, operaliknande ljud eller klappningar, trampljud samt glada, vassa och runda ljud. Gör en lista på sånger som är bekanta för er grupp på ett papper och en lista över adjektiv/stilar som kan användas för att producera ljud på ett annat papper.

Var och en som så önskar får i turvis vara körledare. Körledaren får besluta vilken låt som väljs och på vilket sätt den framförs. Kombinationerna kan t.ex. vara:

  • Ni sjunger Mors lilla Olle högt och stampande med fötterna
  • Ni sjunger Bä Bä Vita Lamm i operastil och imiterar ett bräkande lamm
  • Ni sjunger Små grodorna skarpt och väsande

Ni behöver inte sjunga hela sången i samma stil, utan ni kan sjunga en vers, till exempel tyst och nästa vers högt.

En vuxen stöder och styr leken.


Kom ihåg att dokumentera! På körövningarna kan ni få fina bilder och videor till gruppportföljen!

Publicera i sociala medier!
Ni kan lägga till bilder på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #språkensrikavärld #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Språkens rika värld
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap


Snabb respons för uppgiften Samstämmigt!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Petri Anttila