Helsingfors Strömmingsmarknad

En trehundraårig oktobertradition

Strömmingsmarknaden har ordnats i Helsingfors ända sedan år 1743, det vill säga i nästan trehundra år. Marknaden är ett av Finlands äldsta offentliga evenemang.

Under årens lopp har strömmingsmarknaden förändrats, från en regelrätt matmarknad för stadsborna till ett stämningsfullt höstevenemang. Under marknaden kombineras Helsingfors historiska band till skärgården med modern matkultur. Man kan bekanta sig närmare med marknadens historia i form av bilder till exempel på Strömmingsmarknadens Instagram-konto eller på nätsidan Finna.fi.

Fiskarna och strömmingen i huvudroll, skyddandet av Östersjön aktivt vid sidan om
Strömmingsmarknaden har utöver fisket och strömmingen också andra viktiga teman, så som hållbarhet samt Östersjön och skyddandet av den. Med hjälp av undersökande och aktiverande uppgifter kan vi bland annat dyka ner i Östersjöns djup, meta strömming, lära känna fiskets traditioner samt spela och sjunga fisksånger. Dessutom gör vi goda gärningar för Östersjön. Vid sidan av uppgifterna och lekarna fördjupar vi oss alltså i viktiga teman inom hållbar utveckling och miljöfostran. Som kronan på verket besöker vi Salutorget och Strömmingsmarknaden, eller ordnar en egen marknad på vårt daghem!

Utför uppgifter och avlägg Strömmingshjälte-diplomet!

Genom utföra Strömmingsmarknadens Undersök!-  och Utför!-uppgifter kan man avlägga ett Strömmingshjälte-diplom. Välj minst tre av Undersök!-uppgifterna som ni gör tillsammans. Uppgifterna är enkla att utföra och kräver varken speciellt mycket tid eller förberedelser. Av Utför!-uppgifterna väljer ni den ena: antingen en utflykt till Strömmingsmarknaden, eller en egen marknad på daghemmet!

Instruktioner:
Strömmingshjälte-diplomet kan laddas ner här. Skriv ut varsitt diplom åt alla deltagare, och kryssa för de uppgifter ni har utfört. Dela ut diplomen åt barnen efter att ni genomfört de planerade uppgifterna. Att dela ut diplomen kan till exempel vara en programpunkt på daghemmets egen Strömmingsmarknad, eller så kan ni dela ut dem när som helst under Strömmingsmarknaden.