Mitenköhän muualla?

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Touko-kesäkuussa
Sijainti: Sisällä tai ulkona
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan

Tavoite: Tutustutaan muiden maiden ja kulttuurien tapoihin juhlia. Mitä perinteitä ja traditioita muualla on? Huomataan, että mitä useampia tapoja on juhlia, sitä moninaisempia mahdollisuuksia on pitää hauskaa!

Helsingissä asuva väki on yhä enemmän ja enemmän moninainen – se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhä useampi helsinkiläinen on alunperin syntynyt muualla. Eri maissa ihmisillä saattaa olla sellaisia tapoja ja perinteitä, joita ei ole muualla. Voidaan sanoa, että eri maissa on oma kulttuurinsa. Myös syntymäpäivää saatetaan eri kulttuureissa juhlia eri tavoin.

Tutustutaan eri kulttuureiden synttäriperinteisiin!

  • Löytyykö omasta ryhmästä lapsia tai aikuisia, joiden kulttuurin syntymäpäivätraditiot poikkeavat meille tutuista? Haastatellaan! Kysymyksinä voi käyttää listaa tehtävästä 1. Jutellaan juhlista!
  • Tutustutaan internetissä eri maiden syntymäpäiväperinteisiin. Aloittaa voi vaikka katsomalla Yle Mix – Uutisia lapsille -videon Miten SYNTYMÄPÄIVIÄ vietetään maailmalla?

Miettikää viimeistään lopuksi: Olivatko esimerkit eri kulttuureiden juhlaperinteistä tuttuja, vai tuliko vastaan myös uutta? Oliko joukossa jotakin erityisen hassua, kivaa tai herkullista? Huomaatteko – mitä monimuotoisempia tapoja meillä on juhlia, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia pitää hauskaa!

Muista dokumentoida! Lasten ajatuksia eri kulttuureiden juhlista ja perinteistä kannattaa dokumentoida myös ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Opitaanko jotakin uutta eri kulttuureiden juhlaperinteistä? Löytyikö jotakin, mitä halutaan itsekin testata? Jakakaa kuvia ja lasten ajatuksia sosiaaliseen mediaan tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #helsinkipäivä. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #digitaalinenosaaminen #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #kielenrikasmaailma #ilmaisunmonetmuorot #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Digitaalinen osaaminen
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Kielen rikas maailma
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni


Pikapalaute Mitenköhän muualla? -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?


Kuva: Anu Pynnönen