Tutki!

Tutki!-tehtävät auttavat tutustumaan Helsinki-päivään ja sen tehtävien teemoihin jo ennen tapahtumaa. Ne sisältävät tietoa ja toimintaa – aiheita tutkitaan erilaisten menetelmien avulla, valokuvin, videoin, itse testaamalla, yhdessä keskustelemalla ja päätöksiä tekemällä!

Tehtävät kannustavat tutustumaan Helsingin historiaan, vahvistamaan tuntemusta omasta lähiympäristöstä ja auttavat poimimaan sekä juhlistamaan lasten suosikkiasioita Helsingissä. Samalla tutustutaan Helsinki-päivän perinteisiin; pormestarin aamukahveihin, Helsinki-päivän vauvaan sekä kultaisiin Helsinki-mitaleihin. Traditioihin tutustumalla tuetaan aineettoman helsinkiläisen kulttuuriperinnön omaksumista. Tehtävät kannustavat myös tunnistamaan traditioiden ja perinteiden merkityksiä – millaiset perinteet ovat meille tuttuja ja millaisia traditioita muissa kulttuureissa on.

Tehtävät: