Helsinki-päivän soittolista

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Milloin vain esimerkiksi toukokuussa, Helsinki-päivän lähestyessä.
Sijainti: Päiväkoti
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Tätä tehtävää varten tarvitsette päiväkodin oman Spotifyn, YouTuben tai muun vastaavan sovelluksen käyttötilin.

Tavoite: Tutustutaan eri maiden ja kulttuurien onnittelulauluihin. Harjaannutaan kuulemaan eri kieliä ja nautitaan musiikin moninaisista positiivisista vaikutuksista. Opetellaan hyödyntämään digitaalisia välineitä ja sovelluksia sekä etsitään tietoa digitaalisia mahdollisuuksia käyttäen. Oman soittolistan kokoamisen yhteydessä tuotetaan itse digitaalista sisältöä, jota voi jakaa oman ryhmän, koko päiväkodin tai vaikka vielä perheidenkin kesken!


Kootaan kivat kappaleet kuunneltavaksi!

Ohjeet:
Päästetään lasten digitaidot vauhtiin! Tehtävänä on aikusen tuella koota oma Helsinki-päivän soittolista Spotifyhin, YouTubeen tai muuhun sovellukseen, jota päiväkoti käyttää. Lapset saavat ehdottaa mieleen tulevia lauluja, jotka etsitään ja lisätään yhdessä soittolistalle. Lisätkää listalle esimerkiksi iloisia juhla- ja onnittelulauluja – monellako kielellä löydätte?

Lauluja voi kuunnella leikkien lomassa, pihalla ruokaillessa tai Helsinki-päivän raparperipiirakkaa nauttiessa! Soittolistaa voi jatkossa hyödyntää myös pitkin vuotta, esimerkiksi lasten syntymäpäiviä huomioitaessa.

Muistakaa dokumentoida! Ryhmäportfolioon voi lisätä linkin kasaamaanne soittolistaan, niin myös perheet pääsevät kuuntelemaan valitsemianne kappaleita!

Sujauta someen! Voitte jakaa listan linkin myös päiväkodin sosiaalisessa mediassa vinkiksi muille varhaiskasvatusyksiköille ja Helsingin syntymäpäivää juhlistaville! Lisätkää julkaisun yhteyteen #kulttuurikasvattaa #helsinkipäivä. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #digitaalinenosaaminen #monilukutaito #kielenrikasmaailma #ilmaisunmonetmuodot #minäjameidänyhteisömme #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Digitaalinen osaaminen
* Monilukutaito

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Kielten rikas maailma
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme


Pikapalaute Helsinki-päivän soittolista -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?