Helsingforsdagen

Grattis på födelsedagen, kära Helsingfors!

Helsingfors firar sin födelsedag på en somrig Helsingforsdag som är hela stadens gemensamma festdag! Helsingfors fyller snart 500 år och är alltså en ganska gammal kompis!

Helsingforsdagen firas varje år på Helsingfors födelsedag den 12 juni

Men vem eller vad är egentligen Helsingfors? Vi känner säkert alla till vår hemstad i viss mån, åtminstone vår egen närmiljö, men hur har det varit här förr i tiden? Eller hur kommer det att bli i framtiden? Med hjälp av material och uppgifter kan vi närmare lära oss känna dagens festföremål!

Med hjälp av ökad kännedom om vår hemort stärker vi vår egen helsingforsbaserade kulturella identitet. Vi lär känna vårt immateriella kulturarv till exempel genom att utreda hur Helsingfors firar sin födelsedag och samtidigt bekantar vi oss mer med festens och traditionens teman – hurdana festtraditioner har ni? Och vilka sånger sjungs på fester i andra länder?

Naturligtvis ska Helsingfors födelsedag firas tillsammans! Festdagen kan firas på många sätt – genom att besöka Helsingforsdagens evenemang eller genom att ordna verksamhet med hjälp av de uppgifter som finns på webbplatserna.

Under avsnittet Välkommen! finns Helsingforsdagens evenemang som är avgiftsfria och som lämpar sig för barn inom småbarnspedagogike. Uppgifterna Undersök! och Genomför! kan utföras oberoende av varandra och spridas över flera veckor, eller så kan ni genomföra dem till exempel att ordna en egen fest på Helsingforsdag, där också vårdnadshavarna är välkomna!

När ni planerar och gör tillsammans får ni jämlika erfarenheter av delaktighet, tränar er i långsiktiga uppgifter och lär er olika sätt att uttrycka er.


Bild: Petri Anttila