Gör en god gärning för Östersjön

Trots att vårt älskade hav glimrar så vackert mår Östersjön inte bra. Ämnen som är skadliga för Östersjön rinner ner i havet bland annat från fabriker, bondgårdar och trafiken, och med avloppsvattnet. Det leder till att övergödningen ökar, vattnet blir grumligare och mängden blågröna alger ökar. Klimatförändringen gör att vattentemperaturen stiger, och det blir svårare för Östersjöns arter att leva och må bra. Dessutom hamnar mycket av det skräp som vi inte slängt i soptunnan i Östersjön.

Lyckligtvis kan vi hjälpa Östersjön att må bättre på många sätt! Vi kan till exempel:

  • Äta strömming! Att äta strömming är faktiskt bra för miljön: när vi fiskar upp strömming ur Östersjön minskar vi samtidigt mängden näringsämnen som bidrar till den ökade övergödningen.
  • Gör en skräpplockarutfärd till en strand.
  • Gå igenom daghemmets städprodukter. Tvättmedel och städprodukter kan innehålla ämnen som är skadliga för Östersjön. Är daghemmets produkter miljömärkta? Prata med barnen om märkningarnas betydelse. Skulle man i fortsättningen kunna skaffa bara miljömärkta produkter?
  • Genomför ett eget Östersjö-jippo i samband med Strömmingsmarknaden. På bilden längst upp på sidan ser ni Rotarys Strömmingsrodd, som ros i kyrkbåtar under invigningsdagen (1.10.2023) på Helsingfors strömmingsmarknad. Strömmingsrodden ros till förmån för att hålla Östersjön och våra andra vattendrag rena, och avkastningen doneras till Baltic Sea Action Groups arbete för att bevara Östersjöns biodiversitet. Ett hurdant jippo kan ni hitta på?

Flera goda gärningar för Östersjöns väl hittar ni till exempel här, i Grön flaggs lista över de mest effektiva miljöåtgärderna med vattentema. Grön flagg är Finlands största program för hållbar utveckling och en global miljöcertifiering för daghem, skolor och fritidsverksamhet. Grön flagg har också annat material som är öppet för alla.


Kom ihåg att dokumentera! Ni kan dokumentera stämningar och barnens tankar i er gruppportfölj!

Publicera i sociala medier! Bilderna kan ni också dela med er på daghemmets sociala medier. Lägg till de här taggar i publikationen: #kulturenuppfostrar och #strömmingsmarknad. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #förmågaattdeltaochpåverka #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #jagväxerrörpåmigochutvecklas #småbarnspedagogik #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål:
* Förmåga att tänka och lära sig
* Vardagskompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande:
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Gör en god gärning för Östersjön

Vad tyckte ni om uppgiften?

Bild: Kim Öhman