Tekoja Itämeren hyväksi

Vaikka rakas Itämeremme onkin kaunis ja kimmeltävä, se ei voi hyvin. Esimerkiksi tehtailta, maatiloilta, liikenteen ja jätevesien mukana valuu Itämereen sille haitallisia aineita, jotka saavat sen voimaan pahoin. Meri rehevöityy, vesi samenee ja sinilevä lisääntyy. Ilmastonmuutos lämmittää Itämeren vettä, jolloin siellä asuvien lajien on hankalampi elää ja voida hyvin. Itämereen päätyy myös paljon meidän roskiamme, joita ei ole laitettu roskikseen.

Onneksi on paljon asioita, joiden avulla me voimme auttaa Itämerta voimaan paremmin! Esimerkiksi:

  • Syökää silakkaa! Silakan syöminen on ekoteko; Silakan mukana merestä poistuu samalla myös ravinteita, jotka Itämereen jäädessään lisäisivät rehevöitymistä.
  • Tehkää roskaretki rannalle
  • Haitallisia aineita saattaa päätyä esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineiden matkassa Itämereen. Käykää siis läpi päiväkodin pesuaineet. Löytyykö jokaisen kyljestä jokin ympäristömerkki? Jutelkaa, mitä ympäristömerkki tarkoittaa ja miettikää, voisiko jatkossa hankkia vain sellaisia, joista merkki löytyy.
  • Toteuttakaa oma Itämeri-tempaus Silakkamarkkinoiden aikaan. Sivun yläosan kuva Rotareiden järjestämästä Silakkasoudusta. Silakkasoutu puhtaiden lähivesien ja Itämeren hyväksi soudetaan kirkkoveneillä Helsingissä Silakkamarkkinoiden avajaispäivänä 1.10.2023. Silakkasoudun tuotto lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin työhön Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojelemiseksi. Minkälaisen tempauksen te keksitte?

Lisää Itämeren hyvinvointia lisääviä tekoja voitte valita esimerkiksi tältä Vihreän lipun Vaikuttavimpien ympäristötekojen vesi-teemaisista esimerkeistä. Vihreä lippu on Suomen suurin kestävän kehityksen ohjelma ja kansainvälinen ympäristömerkki päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Vihreä lippu tarjoaa Vaikuttavimmat ympäristöteot -listojen lisäksi myös muita kaikille avoimia materiaaleja.

Muista dokumentoida! Tunnelmia ja lasten ajatuksia kannattaa dokumentoida myös ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Jakakaa tunnelmapaloja myös sosiaalisen median kanaviinne tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #silakkamarkkinat. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #osallistuminenjavaikuttaminen #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #kasvanjakehityn #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
* Osallistuminen ja vaikuttaminen

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni
* Kasvan ja kehityn

Pikapalaute Tekoja Itämeren hyväksi -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?

Kuva: Kim Öhman