Vi bekantar oss med fiskarna

Tidsåtgång: Flexibelt 
Anvisningar till läraren innan uppgiften: Ni behöver någon apparat med internetåtkomst 

Vem har fiskat själv? Räck upp en hand! 

Är det någon som kan meta? Kanske har ni prövat fiskelyckan på bryggan eller i roddbåten, hemma eller på sommarstugan. Visste ni att fiske förutom en rolig hobby också kan vara ett riktigt yrke? 

Finlands många sjöar och långa kustlinje har gett fisket en självklar plats i vår livsstil och vårt kulturarv. Fiskaryrket går ofta i arv till följande generation – också fiskarens barn blir fiskare! 

Strömmingsmarknadens fiskare 

Redan i nära 300 år har fiskare anlänt till Salutorget för att sälja sin fångst på Strömmingsmarknaden. Ursprungligen köpte stadsborna framför allt salt strömming inför den kommande långa vintern. Under årens lopp har utbudet utvidgats, och nuförtiden erbjuder marknaden många sorters fiskdelikatesser och säsongsprodukter. 

Man kan bekanta sig med Strömmingsmarknadens historia i form av bilder till exempel på Strömmingsmarknadens Instagram-konto eller på nätsidan Finna.fi.

Bekanta er också med årets fiskare på Strömmingsmarknadens nätsidor! Utgående från bilderna och presentationerna kan ni till exempel fundera på: 

  • Går fiskaryrket i arv inom familjen? 
  • Hurdana fiskprodukter säljer fiskarna? 
  • Säljer fiskarna någon annan mat eller dryck? 

Kom ihåg att dokumentera! Ni kan dokumentera stämningar och barnens tankar i er gruppportfölj!

Publicera i sociala medier! Bilderna kan ni också dela med er på daghemmets sociala medier. Lägg till de här taggar i publikationen: #kulturenuppfostrar och #strömmingsmarknad. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #digitalkompetens #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #småbarnspedagogik #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål:
* Förmåga att tänka och lära sig
* Vardagskompetens
* Digital kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande:
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Vi bekantar oss med fiskarna

Vad tyckte ni om uppgiften?

Bild: Kim Öhman