Vi ordnar en skräpplockningsutfärd till stranden!

Tidsåtgång: Reservera tid för en talkodag, eller för en utflyktsstund under en vanlig dag
Anvisningar för läraren innan uppgiften: Ta med er handskar, sopsäckar och skräpplockare, om ni har sådana. Man kan också plocka upp skräp till exempel med käppar.

Ordna ett städningstalko på en lämplig strand!

Ett skräpplockningstalko är ett konkret sätt att delta i arbetet för ett renare Östersjön. Barnen får känna sig delaktiga, och ser själva vilket positivt resultat deras arbete kan ha. Bjud in också föräldrarna att delta!

Att stanna också upp och fundera på hurdant skräp ni hittar på stranden, och hur det har hamnat där, kan vara lika effektfullt som att plocka bort det. Fundera tillsammans på hur man skulle kunna göra för att förhindra att det sker igen. Skulle man till exempel kunna

  • Tillverka och sätta upp en skylt där det står vem som har städat upp på stranden, och informera människor som rör sig i området om var man kan slänga sitt eget skräp?
  • Skriva ett brev till ett företag vars produkters skräp ni hittade på stranden och be dem hjälpa till med att komma på en lösning. Ta hjälp av en vuxen!
  • Räkna antalet sopkärl på området. Finns det tillräckligt många, eller borde man be staden om flera?
  • Packa matsäcken i återanvändbara förpackningar i fortsättningen? Skulle man kunna ha saften i en flaska i stället för i engångsförpackningar?

Innan skräpplockningsutfärden kan man bekanta sig med temat till exempel med hjälp av presentations-slides (på finska) från Håll skärgården ren rf:s Snygg beach-fadderskolprogram. På Snygg beach-nätsidorna finns också uppgifter (på finska) som är tillgängliga för alla, nivån kan anpassas enligt ålder.

Gör en rapport om det skräp ni samlat in. Snygg Beach-programmets mål är förutom städade stränder också att samla in information om hurdant skräp som städats bort. Här spelar talkodeltagarna en viktig roll. Instruktionerna för rapporteringen finns här.


Kom ihåg att dokumentera! Ni kan dokumentera stämningar och barnens tankar i er gruppportfölj!

Publicera i sociala medier! Bilderna kan ni också dela med er på daghemmets sociala medier. Lägg till de här taggar i publikationen: #kulturenuppfostrar och #strömmingsmarknad. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #digitalkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #jagväxerrörpåmigochutvecklas #småbarnspedagogik #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål:
* Förmåga att tänka och lära sig
* Vardagskompetens
* Digital kompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande:
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Vi ordnar en skräpplockningsutfärd till stranden!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Daghmen Kirkonkylä, Hämeenkyrö