Låt oss odla en kulturell blomsteräng!


Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Styvmorsviolfrön sås direkt i marken i maj
Plats: Gården, företrädesvis torrt – halvtorrt och soligt – halvskuggigt område
Längd: Såddens varaktighet. Styvmorsviolen lever ett till två år och sprider sig lätt i sin omgivning. Det finns alltså mycket att förundra sig över under en längre tid.
Anvisningar till läraren före uppgiften: Hitta en lämplig plats att odla på och läs instruktionerna i förväg. Styvmorsviolen är en trygg och giftfri växt

Innehåller uppgifter från Grön Flagg!

Mål: Tillsammans med klimatförändringen är förlusten av biologisk mångfald, eller biodiversitet, ett av vår tids största problem. Det är därför särskilt viktigt att lära barnen vad biologisk mångfald är, varför den är viktig och hur den kan bevaras. I takt med att olika arter och deras livsmiljöer blir bekanta och viktiga, växer en vilja att skydda dem. Att så är ett sätt att få sätta fingrarna i jorden, lära sig konkreta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden och öva på samarbetsförmåga. Du får beundra dina händers arbete under en längre tid!


Låt oss odla en kulturell blomsteräng tillsammans!

Kulturen är färgstark och varierande, mångsidig och mångfacetterad – precis som en blomsteräng i solen med blommor och bin! Så låt oss tillsammans så en kulturell blomsteräng – under våren 2024 donerar vi igen styvmorsviolfrön till Helsingfors daghem och familjedagvårdsenheter, som ni får så själva! Anvisningar finns längst ner på sidan.

Ängarna är ett konkret sätt att bevara och berika den biologiska mångfalden – en stor variation av blommor och växter lockar till sig ett överflöd av färgglada fjärilar och surrande pollinatörer. Styvmorsviolen är favoritmat för fjärilslarver av många olika arter – undrar vilka som kommer till er fjärilsträdgård för att äta?


Låt oss ge den biologiska mångfaldens gåva till Helsingfors!

Helsingfors gillar att ha växter, insekter, djur och olika organismer som lever på dess yta. Vår stads mål är att ha en så rik biologisk mångfald som möjligt och att värna om naturarvet. Så vilken bättre födelsedagspresent kan vår stad få än en blommande bit biologisk mångfald?


Instruktioner för sådd av styvmorsvioler

Styvmorsviolen är lätt att ta hand om! Den blommar tidigt på våren, blommar länge och får lätt nya blomkompisar – den släpper sina frön i sin omgivning, där de börjar gro och växer till fler blommande violer!

Styvmorsvioler trivs i öppna, soliga, torra och karga miljöer. På en näringsrik plats växer och blommar styvmorsviolen ännu rikligare.

Om ni vill ha en mångsidig äng, kan ni plantera andra blommor eller växter vid sidan av violerna, eller låta naturen gro vad den vill. Klipp inte gräset och rensa inte ogräs – detta kommer att resultera i en naturens egna växtsamling!

Såanvisningar:

  • Styvmorsviolfröna kan sås direkt i marken i början av maj.
  • Så på ytan av den förberedda jorden och tryck till jorden lätt. Täck inte över fröna.
  • Styvmorsviolen gror, bildar en bladrosett och blommar under en sommar. Självsår bra i framtiden.
  • Blommar i maj-september, höjd 10-30 cm.


Uppgifter inom ramen för Grön flagg för att stödja undervisning om biodiversiteten

Grön Flagg är Finlands största program för hållbar utveckling samt ett internationellt miljömärke för daghem och skolor. Biodiversitet är ett av programmets teman. Här är några av Grön Flaggs innehåll som passar och utvidgar uppgiften kulturens blomsteräng!

Ängar för insekter
Titta först på avsnitt 3 i videoserien Under över alla under; Hittar alla ett hem i naturen? Titta sedan på uppgifterna i avsnittet, särskilt uppgiften Ängar för insekterna.

Gör en undersökning av gårdens diversitetsutredning! Tillsammans med barnen kan ni kartlägga mångfalden på er egen gård med hjälp av det här formuläret.

Kolla in Grön Flagg -guiden Under över alla under – biodiversitet för småbarnspedagogik och nybörjarundervisning. Den innehåller information, berättelser, aktiviteter och åtgärder som kan göras på dagis för att främja biodiversitet! Dessutom finns det på sidan Grön Flagg för Biodiversitet massor av ytterligare material om ämnet inspirerar dig!

Kom ihåg att dokumentera! Såaktiviteterna är bra innehåll för grupp-portföljen.

Publicera i sociala medier! Du kan också dela med dig av foton på hur ni sår och följer med uppväxten på daghemmets sociala medier med taggarna #kulturenuppfostrar #kulturellblomsteräng #biodiversitet #helsingforsdagen.
Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #kulturellochkommunikativkompetens #minamångauttrycksformer #jagutforskarminomgivning #jagväxerrörpåmigochutvecklas #småbarnspedagogik #helsingforslärsig #helsingfors #grönflagg

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Låt oss odla en kulturell blomsteräng!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Marita Haukemaa