Genomför!

Med hjälp av aktivitetsbaserade uppgifter kan ni fira Helsingforsdagen på ett konkret sätt. Teman, traditioner och sedvänjor som anknyter till evenemanget blir bekanta genom att ni testar dem själva!

I uppgifterna ingår olika former av sysslor såsom att odla rabarber och ordna egen fest på Helsingforsdagen!

Ni kan välja att utföra endast en del av uppgifterna eller så kan ni göra alla om ni så vill. Uppgifterna kan väljas utifrån åldersnivå och fritt anpassas och omvandlas så att de passar den egna gruppen!


Uppgifter