Musik för öronen!

Vad vore en festdag utan musik? Musik är en utmärkt stämningsskapare, men musiken har bevisligen också andra goda egenskaper: enligt forskning ökar den hjärnans välbefinnande på många sätt!

Musik ger energi eller avkoppling, förbättrar uppmärksamheten och stimulerar minnet. Musiken lockar oss att dansa, sjunga eller lägga huvudet på kudden och koppla av. När barn musicerar eller lyssnar på musik tillsammans utvecklar musiken barnets sociala färdigheter och bygger upp en känsla av samhörighet. Musikens effekt börjar genast våra öron hör de första tonerna.

Visste ni att musik som uttrycksform är mycket gammal. Människorasen har troligen kunnat musicera på något sätt redan innan den lärde sig att tala!

På Helsingforsdagen behövs därför absolut musikinslag på programmet.


Uppgifter


Bild: Lauri Rotko