Undersök!

Ni bekantar er med Helsingforsdagen och dess traditioner genom att undersöka dem tillsammans!

Uppgifterna Undersök! hjälper er att veta mer Helsingforsdagen och temana för dess uppgifter redan före evenemanget. Uppgifterna innehåller information och aktiviteter – teman undersöks med hjälp av olika metoder, fotografier, videor, tester, diskussioner och beslut!

Uppgifterna uppmuntrar er att bekanta er med Helsingfors historia, öka kunskapen om den egna närmiljön och hjälpa er att välja och fira barnens favoriter i Helsingfors. Uppgifterna bekantar ni er med Helsingforsdagens traditioner, morgonkaffet med borgmästaren, Helsingforsdagens baby och de gyllene Helsingforsmedaljerna. När ni lär er mer om traditionerna stöds också förståelsen för Helsingfors immateriella kulturarv. Uppgifterna synliggör traditioner och sedvänjor. Ni funderar på vilka traditioner ni känner till och lär er vilka traditioner som finns i andra kulturer.

Uppgifterna: