Kultaiset Helsinki-mitalit

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Mitalien askartelu touko-kesäkuussa, mitalien luovutus Helsinki-päivänä 12.6.
Sijainti: Askartelu sisällä, mitalit voidaan luovuttaa sisällä tai ulkona.
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan
Ohje opettajalle ennen tehtävää:
Varatkaa valmiiksi löytyviä, mitalin valmistamiseen hyödynnettäviä materiaaleja. Mitalit voidaan suunnitella ja tehdä itse, tai voitte hyödyntää valmiita mitalipohjiamme. Mitalit voidaan askarrella pujotettaviksi kaulaan tai toteuttaa väritystehtävänä, alta löydätte valmiit pohjat. Nauhaksi voidaan askarrella vaikkapa paperista ketjunauhaa, nauha voidaan kiinnittää mitaliin esimerkiksi langanpätkällä.

Tavoite: Opitaan tunnistamaan hyvä itsessä ja toisessa. Pohditaan yhdessä, millaisia asioita tekemällä voi luoda iloa ja hyvää mieltä koko ryhmälle. Huomataan myös, millaisista asioista tulee itse iloiseksi.


Perinteen mukaan Helsinki palkitsee joka vuosi kymmenen kaupunkilaistaan, jotka ovat tiedoillaan tai taidoillaan jollakin tavalla auttaneet, ilahduttaneet tai tuoneet hyvää mieltä meille kaikille helsinkiläisille. Palkinnoksi heille jaetaan Helsinki-päivänä ihan oikeat, kultaiset Helsinki-mitalit!

Jokainen meistä on mitalin arvoinen!

Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä (Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma, s. 17).

Helsinki-päivänä mitalin saakin kaulaansa varhaiskasvatuksessa jokainen. Tämä mitali ojennetaan itseltä itselle – jokainen saa itse määritellä ne ominaisuutensa, taitonsa tai muut ansionsa, jotka ovat mitalin arvoiset.

Ohjeet:

  • Jokainen askartelee itselleen oman kultaisen mitalin esimerkiksi paperista tai kartongista. Mitalit voidaan askarrella niistä materiaaleista, joita teillä on jo valmiiksi. Nauha voidaan tehdä esimerkiksi askartelemalla paperiketjua.
  • Mitalin kääntöpuolelle voidaan kirjata, millä ansion mitali on saatu, esimerkiksi: ”Minä, ______ (lapsen etunimi), ansaitsen tämän mitalin, koska ______________ (lapsen kertomat perustelut)”.
  • Tarkoitus on, että jokainen lapsi saa itse nimetä itsestään sellaisen asian, taidon tai ominaisuuden, jonka ansiosta mitalin saa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ”osaan laittaa kengät jalkaan”, ”osaan tehdä kuperkeikan”, ”olen hauska” tai vaikka ”osaan piirtää auringon”. Isompien lasten kanssa voidaan miettiä, löytyykö itsestä sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, joilla voi ilahduttaa toisia, kuten ”osaan lohduttaa”, ”olen kiva kaveri”, ”otan toiset mukaan leikkiin”, ”olen avulias” jne. Tärkeintä on, että lapsi itse kokee taidon omakseen.
  • Tarvittaessa aikuinen tai toiset lapset voivat auttaa. Jokaisessa on varmasti jotakin mitalin arvoista!

Muista dokumentoida! Montako mitalia jaettiin? Millaisin perustein? Muistakaa dokumentoida kuvia ja lasten itselleen nimeämiä, mitalin arvoisia ominaisuuksia ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Mitalien lukumäärästä ja jakotilaisuudesta, sekä lasten itselleen nimeämistä, mitalin arvoisista taidoista ja ominaisuuksista saa kohottavaa sisältöä sosiaaliseen mediaan! Jokainen on mitalin arvoinen! Lisää julkaisuun tunnisteet #kulttuurikasvattaa #helsinkipäivä. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #osallistuminenjavaikuttaminen #ilmaisunmonetmuodot #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #kasvanjakehityn #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
* Osallistuminen ja vaikuttaminen

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni
* Kasvan ja kehityn


Pikapalaute Kultaiset Helsinki-mitalit -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?


Kuva: Suomen kansallismuseo