Gyllene Helsingforsmedaljer

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Gör medaljer i maj–juni, som delas ut på Helsingforsdagen den 12 juni
Plats:
Pyssla inomhus, utdelningen av medaljerna kan ske inom- eller utomhus
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften:  Samla ihop material ni redan har, som skulle passa för att göra medaljer av. Designa och tillverka medaljerna själva, eller använd materialets färdiga medaljbottnar. Ni kan pyssla ihop medaljer att hänga runt halsen eller göra uppgiften som en färgläggningsuppgift. Bandet kan till exempel tillverkas av en papperskedja och fästas vid medaljen till exempel med en bit snöre.

Medaljbottnar:
Här hittar ni ett färdigt botten att färglägga
Här ett botten till en medalj att ha runt halsen.

Mål:
Ni lär er att känna igen positiva sidor hos er själva och andra. Ni funderar tillsammans över vilka saker som sprider glädje och gott humör i hela gruppen. Ni lär er också vad ni själva blir glada över.

Enligt traditionen belönar Helsingfors varje år tio stadsbor som med sina kunskaper eller färdigheter på något sätt har hjälpt, glatt eller spridit glädje till oss alla helsingforsare. De får på Helsingforsdagen riktiga, gyllene Helsingforsmedaljer!


Var och en av oss är värd en medalj!

Småbarnspedagogiken baserar sig på uppfattningen att barndomen har ett egenvärde. Varje barn är unikt och värdefullt precis som det är. Varje barn har rätt att bli hört, sett, beaktat och förstått som sig självt och som medlem av sitt samfund (Helsingfors plan för småbarnspedagogik, s. 17).

På Helsingforsdagen får alla barn en medalj. Medaljen delar barnen ut till sig själva – var och en får själv bestämma utifrån vilka egenskaper, färdigheter eller andra förtjänster det får medaljen.

Anvisning:

  • Var och en gör sin egen gyllene medalj, till exempel av papper eller kartong. Samla ihop material ni redan har, som skulle passa för att göra medaljer av. Designa och tillverka medaljerna själva, eller använd materialets färdiga medaljbottnar. Ni kan pyssla ihop medaljer att hänga runt halsen eller göra uppgiften som en färgläggningsuppgift. Bandet kan till exempel tillverkas av en papperskedja och fästas vid medaljen till exempel med en bit snöre.
  • På medaljens baksida kan man anteckna vilka förtjänster var och en har fått, till exempel: ”Jag, _______ (barnets förnamn), förtjänar denna medalj, eftersom jag ______________ (barnets motivering)”.
  • Idén är att varje barn själv får nämna en sak om sig själv, en talang eller en egenskap som gör att barnet är värt en medalj. Sådana är till exempel ”jag kan själv ta på mig skorna”, ”jag kan göra en kullerbytta”, ”jag är rolig” eller ”jag kan rita en sol”. Med större barn kan ni fråga om de har talanger och egenskaper som kan glädja andra, till exempel ”jag kan trösta andra”, ”jag är en bra kompis”, ”jag tar med andra i lekar”, ”jag är hjälpsam” osv. Det viktigaste är att barnet själv upplever att hen har den aktuella egenskapen.
  • Om det behövs kan vuxna eller andra barn hjälpa till. Alla har vi egenskaper som gör oss värda en medalj!

Kom ihåg att dokumentera! Hur många medaljer delade ni ut? På vilka grunder? Kom ihåg att ta foton och ange de egenskaper som barnen nämnde samt inför dem i er grupportfölj!

Publicera i sociala medier! Ni kan i daghemmets sociala medier dela positiv information om antalet medaljer och utdelningen av medaljerna samt utifrån vilka talanger och egenskaper som barnen gett sig medaljen! Alla är värda en medalj!
Använd åtminstone de här taggarna när ni publicerar: #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #jagväxerrörpåmigochutvecklas #småbarnspedagogik #helsingfors #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Gyllene Helsingforsmedaljer

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Nationalmuseum