Balettipumpulit ja Töminätossut

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Milloin vain Juhlaviikkojen aikaan
Sijainti: Sisällä tai pihalla (teoksiin on hyvä tutustua esimerkiksi ensin internetin avulla sisällä, mutta tanssimista kannattaa sen jälkeen ehdottomasti kokeilla myös ulkona!)
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Tehtävässä olisi hyvä olla mahdollisuus tutustua internetin avulla (esimerkiksi Youtube) esityksiin. Lapsille voi myös varata erilaisia kankaita ja tarvikkeita puvustuksen kokeiluun; saisiko harsohuiveista ballerinojen lanteille tutuja? Kerättäisiinkö aikuisten suurista T-paidoista toisille tanssitunikoita? Vain mielikuvitus on rajana puvustuksen keksimisessä!
Huom! Pienten lasten kanssa kannattaa ehkä hypätä suoraan tehtävän toiminnalliseen osioon Kokeillaan ja tunnustellaan!. Isompien lasten kanssa voi suorittaa koko tehtävän taustoihin ja erilaisiin esityksiin tutustuen.

Tavoite: Tehtävän tavoitteena on hahmottaa eroja eri tyyppisten esitysten välillä, ja huomata, miten musiikki ja liikekieli vaikuttaa esityksen tunnelmaan. Päästään kokeilemaan, miltä tuntuu tanssia sipsuttaa kuin ballerina tai tömistellä tanssilattiaa tasajaloin. Iloitaan yhdessä erilaisista ilmaisumuodoista.

Yksi tämän vuoden Helsingin juhlaviikkojen mahtipontisimmista teoksista on koreografi Pina Bauschin versio Igor Stravinskyn Kevätuhrista, The Rite of Spring. Juhlaviikoilla tanssiteoksen esittää yli 30 tanssijan ryhmä 14 Afrikan maasta.


Taustaksi (etenkin isompien lasten kanssa tutustuttavaksi):

Alkuperäinen, säveltäjä Stravinskyn ja koreografi Vaslav Nijinskyn The Rite of Spring -baletti esitettiin ensikertaa 90 vuotta sitten, vuonna 1913 Pariisissa, upeassa Champs-Elyséen teatterissa. Yleisö valmistautui innolla illan esitykseen, he valitsivat päälleen kauneimmat mekkonsa ja parhaat pukunsa ja lähtivät kohti teatteria. Ilta ei kuitenkaan sujunut odotusten mukaan, vaan päättyi yleisön raivoisaan mellakkaan. Mitä tapahtui?

Jo heti esityksen alettua yleisössä alettiin kohista. Mitä tämä on? Emme ole koskaan nähneet tai kuulleet mitään tällaista! Mitä tämä hirveä musiikki on? Miksi tanssijat tömistelevät lavalla noin? Mitä ihmettä heillä on päällään? Yleisö yllättyi ja pettyi pahasti, sillä tuohon aikaan ei oltu vielä nähty mitään tämän tyyppistä. Paikalle saapunut yleisö odotti saavansa nähdä ballerinoja kärkitossuissaan ja kauniissa tutuissaan liihottelemassa lavalla orkesterin soittaessa harmonisesti, mutta saikin yllätyksekseen jotakin aivan muuta! Sekä musiikki että tanssi olivat jotakin ennen kuulumatonta. Tanssijoiden liikekieli oli kaukana kevyestä baletista, he astelivat ja tömistelivät lavalla oudoissa muodostelmissa. Taustalla törähteli musiikki, joka riiteli korvissa. Verrattuna muihin tuon ajan esityksiin, jopa baletin juoni oli poikkeuksellinen, ja sai yleisön raivostumaan.

Yleisö buuasi ja huusi pettyneenä, sillä tämä oli heille uutta ja vierasta. Pariisilainen yleisö ei siis vielä ollut valmis kokemaan tämän tyyppistä esitystä, mutta nykyään samaa teosta juhlitaan ympäri maailmaa! Voidaankin sanoa, että teos oli edellä omaa aikaansa; sitä ei vielä ensi-illassa osattu arvostaa, mutta jälkeen päin sen uutta luovaa energiaa on kiitelty. Eikö olisikin tylsää, mikäli jokainen esitys olisi tismalleen samantapainen kuin toisetkin? Taiteessa on vain rikkaus, kun joku uskaltaa tuoda toisten koettavaksi jotakin aivan uutta. Kunhan ketään toista ei satuteta tai loukata, voi jokainen luoda taidetta aivan omilla ehdoillaan! Mikään taide ei ole toistaan parempi, ja on hienoa, että meille on monenlaista taidetta tarjolla.

Siirrytään nyt tutustumisen ja tehtävien pariin.


Tutustutaan ja vertaillaan!

Aloitetaan tutustumalla teemaan kuvin ja videoin.

1. Tutustu kuvin:
Klassisen baletin koreografia ja liikekieli perustuu höyhenen kevyeen tunnelmaan. Tanssijat kuin liitelevät ilmassa, kevyinä ja painottomina. Rite of Springissä nähdyt liikkeet olivat hyvin erilaista, klassiseen balettiin verrattuna tömisteleviä ja töksähtäviä. Myös puvut ja kampaukset olivat hyvin poikkeukselliset.

 • Etsikää internetistä kuvia klassisen baletin esityksistä ja tanssijoista. Kiinnittäkää huomiota esimerkiksi asuihin, tutuihin, kärkitossuihin sekä kampauksiin.
 • Etsikää seuraavaksi kuvia Stravinskyn alkuperäisestä Rite of Spring esityksestä (esimerkiksi hakusanoilla ”Igor Stravinsky Rite of Spring 1913”). Vertailkaa, mitä eroja huomaatte tanssijoiden elekielessä ja puvustuksessa verrattuna klassisen baletin esimerkkeihin.
 • Etsikää vielä viimeiseksi kuvia Pina Bauschin Rite of Spring -versiosta. Mitä eroja ja yhteneväisyyksiä huomaatte aiempiin liittyen?


2. Tutustu videoin:
Erilaisista esityksistä löytyy tallenteita esimerkiksi YouTubesta, joita kannattaa lasten kanssa yhdessä katsoa, niin liikekielen erilaisuus pääsee esille. Alkuperäisten vuoden 1913 tallenteiden sijaan voitte katsoa uudempia.

 • Katsokaa ensin joitakin klassisen baletin esityksiä, esimerkiksi tallenteita Frédéric Chopinin Les Sylphides -baletista. Les Sylphides esitettiin Parississa samana iltana Rite of Springin kanssa vuonna 1913 ja edusti enemmän sellaista tyyliä, johon yleisö oli tottunut.
 • Tutustukaa sen jälkeen tallenteisiin Rite of Springistä. Tutustukaa myös Pina Bauchin versioon. Bauch on yksi yli 200 koreografista, jotka ovat tehneet Rite of Springistä oman versionsa.

  Kun katsotte videoita, tehkää samalla huomioita kuten Millaisia liikkeitä tanssijat tekevät? Millainen tunnelma on? Miltä musiikki kuulostaa?
  Voitte katselun lomassa tai sen jälkeen miettiä myös esimerkiksi Mitä eroja huomaatte klassisen baletin ja Rite of Springin esityksissä? Millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä huomasitte erilaisissa Rite of Springin versioissa?


Kokeillaan ja tunnustellaan!

Tutustutaan erilaisiin tanssityyleihin niitä itse kokeilemalla! Leikin avulla lapset pääsevät kokeilemaan erilaisia liikekieliä ja oppimaan uusia taitoja. Lopuksi vertaillaan kokemuksia. Tavoitteena on rohkaista lapsia löytämään tanssin ilo ja innostus monipuolisia liikekieliä kokeilemalla. Vaikka tyylit ovat erilaisia, on niissä myös yhtäläisyyksiä. Molemmat kehittävät lasten motorisia taitoja ja ovat loistavia tapoja liikkua, pitää hauskaa ja kehittää luovuutta yhdessä muiden lasten kanssa.

Leikki: Balettipumpulit ja Töminätossut

Aluksi:
Järjestetään lapsille ensin lyhyt ”balettitunti”, jossa päästään opettelemaan perusaskelia ja tanssimaan kauniin musiikin tahtiin. Voitte suunnitella tunnin itse, tai hyödyntää valmiita ohjevideoita, joita löydätte internetistä. Youtubessa kannattaa käyttää vaikkapa hakusanoina ”lasten balettitunti”. Baletin liikekielessä korostuu esimerkiksi pehmeät kädenliikkeet, piruetit eli pyörähdykset, pitkät ojennukset ja liikkuminen varpailla sipsutellen (kärkitossuja imitoiden).

Sen jälkeen siirrytään töminätanssin pariin, jossa lapset pääsevät käyttämään energiaansa luovasti. Tässä tyylissä inspiroidutaan Rite of Springin liikekielestä, mutta tyyliä voidaan jatkaa luovasti muihinkin suuntiin. Pääasia on pitää liikekieli erilaisena klassiseen balettiin verrattuna: tanssitaan ”ilman kärkitossuja”, koko jalkapohjilla. Lattiaa voi tömistellä, liikkua voi juosten tai pomppien, käsien liikkeet ovat suorempia jäykempiä.

Leikin ohjeet:

 • Etsitään valmiiksi sopivia musiikkeja klassiseen balettiin ja tömistelytanssiin (suositus on käyttää tömistelytanssiin Stravinskyn Rite of Springiä). Kappaleita tulee voida soittaa vuorotellen, peräjälkeen.
 • Jakaannutaan kahteen ryhmään, Balettipumpuleihin ja Töminätossuihin. Lapset saavat myös välillä vaihtaa ryhmiä, jotta jokainen pääsee kokeilemaan kumpaakin.
 • Valitaan joku asia (esimerkiksi ”kukka”) tai tunnetila (esimerkiksi ”surullinen”). Laitetaan klassinen musiikki soimaan, ja Balettipumpulit saavat improvisoida kukkatanssin. Sen jälkeen laitetaan Stravinskyn musiikki soimaan, ja Töminätossut kokeilevat improvisoida oman versionsa kukkatanssista, tömistelytanssin liikkein. Voidaan kokeilla myös tunnetilojen tanssimista kummallakin tyylillä!

Leikkiä voidaan jatkaa niin pitkään, kuin tanssijoilla riittää intoa ja mielikuvitusta!

Lopuksi jutellaan yhdessä, minkälaista oli tanssia eri liikekielillä. Mitä lapset oppivat baletista ja tömistelytanssista, mitä uusia taitoja tai ajatuksia he oppivat? Oliko jommalla kummalla tavalla helpompaa tuoda tanssittavia asioita tai tunteita esiin? Rohkaistaan lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan avoimesti – jokaisen kokemus on oikea ja hyvä, vaikka se olisi erilainen kuin oma.


VINKKI!

Balettipumpulien ja Tömistelytossujen tansseista saisi varmasti hauskoja ohjelmanumeroita päiväkodin omille Juhlaviikoille!


Muista dokumentoida! Balettipumpuleiden ja Töminätossujen tanssileikeistä saa hauskoja muistoja ryhmäporfolioon.

Sujauta someen! Kuvia ja videoita kannattaa jakaa myös sosiaalisen median kanaviinne tunnisteilla #kulttuurikasvattaa ja #juhlaviikot.
Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #digitaalinenosaaminen #ilmaisunmonetmuodot #minäjameidänyhteisömme #kasvanjakehityn #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Digitaalinen osaaminen

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme
* Kasvan ja kehityn

Kuva: Maarten Vanden Abeele

Pikapalaute Balettipumpulit ja Töminätossut -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?