Keskustelutehtävät


Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: milloin tahansa Juhlaviikkojen aikaan
Sijainti: Sisällä tai pihalla (osin äänilaitteen äärellä)
Kesto: sovellettavissa oman aikataulun mukaan; tehtäviä voi jakaa useammalle päivälle tai laajemmin osaksi musiikkiteemaista opetusperiodia
Ohje opettajalle ennen tehtävää: Valitkaa rauhallinen tila, jossa lapsilla on hyvä istua ja jossa kaikki kuulevat hyvin toisiaan. Mikäli katsotte yhdessä alla linkattuja videoita, tarvitsette mukaan laitteen, jolta ne voi nähdä. Tehtävää varten lapsia voi etukäteen pyytää kysymään, mitä soittimia kotoa tai lähipiiristä mahdollisesti löytyy (ei tarvitse olla orkesterisoitin).

Tavoite: Tutustutaan orkesterisoittimiin ja kapellimestarin työhön keskustelemalla ja kuuntelemalla sekä itse soittamalla ja johtamalla. Harjaannutaan erottamaan erilaisia äänenvärejä ja -sävyjä toisistaan. Harjoitellaan itseilmaisua ja rohkeaa esiintymistä. Kapellimestarileikin avulla harjoitellaan myös ryhmässä toimimista ja itsenäisten päätösten tekemistä.


Keskustellaan ja kokeillaan!

Keskustellaan ja tutustutaan orkesterin soittimiin ja soitinryhmiin, kapellimestarin työhön sekä erilaisiin orkesterimuotoihin. Toiminnallisten kokeilutehtävien tarkoitus on havainnollistaa soitinryhmien erilaisia luonteita ja niiden äänentuottoa kotikonstein. Orkesteri- ja soitinesittelyn apuna voi käyttää Ylen ja Radiosinfoniaorkesterin Nakkirakin soitinesittely -sarjan linkattuja videoita, jotka ovat kestoltaan kukin noin 2-3 min.

Mikä on orkesteri?

 • Mitä tulee mieleen sanasta orkesteri?
 • Tietääkö joku, mitä soittimia orkesteriin kuuluu?
 • Löytyykö lasten tai kaverin/sukulaisen kotoa soittimia? Millaisia?
 • Käykö joku lapsista soittotunnilla?
 • Mikä on lasten lempisoitin? Onko muilla samoja?
 • Onko kukaan käynyt orkesterikonsertissa Musiikkitalossa?

Taustatiedoksi ja keskustelun tueksi:

Orkesterissa soittaa monta erilaista, erikokoista, erinäköistä ja erikuuloista soitinta, jotka yhdessä muodostavat suuren ja vaikuttavan kokonaisuuden. Koko orkesteri on jaettu eri soitinryhmiin eli erilaisiin “soitinperheisiin”. Eri soitinperheitä ovat:

Jousisoittimien soitinperheessä asustelee esimerkiksi viulut ja sellot.
Miten jousisoittimia soitetaan? Soittimen kieliä hangataan eli vedetään ja työnnetään jousella tai näppäillään sormella.
Millaisia ääniä jousisoittimista tulee? Viulusta tulee kirkas ja laulava ääni, kun taas matalista jousista kuten kontrabassosta tulee mörisevä ja tumma ääni. Katsokaa alta videot:


Puhallinsoittimien perheeseen kuuluvat mm. huilut, klarinetit, trumpetit ja muut torvet.
Miten puhaltimia soitetaan? Puhaltimia soitetaan suulla soittimen sisään eri tavalla puhaltamalla tai pärisyttämällä.
Millaisia ääniä puhallinsoittimet tuottavat?
Puhallinääni voi olla kaunista, heleää ja ketterää (esim. huilu) tai kovaa ja metallista (esim. trumpetti). Katsokaa alta videot:


Lyömäsoittimien ryhmään kuuluu paljon erilaisia rumpuja ja perkussioita.
Miksi lyömäsoittimet ovat tärkeä osa orkesteria? Lyömäsoittimet antavat orkesterille tahtia. Mitä lyömäsoittimia tunnette? Rummut, ksylofoni, triangeli… Katsokaa alta video:

KOKEILUTEHTÄVÄ! Päristelkää rumpuja


Kapellimestari on myös tärkeä osa orkesteria, etenkin kun soittimia on paljon! Kapellimestareita on konsertissa yksi, ja hän seisoo orkesterin edessä keskellä korokkeella. Soittajat seuraavat kapellimestarin tahtipuikon lyöntejä ja ohjeita siitä, miten ja milloin kukakin soittaa.Halutessanne keskustelua voi vielä syventää esimerkiksi alla olevien teemojen parissa:


Millaisia erilaisia orkestereita on olemassa? 
 • isoja sinfoniaorkestereita (yli 100 hlö) ja pieniä kamariorkestereita (noin 10 hlö)
 • lasten ja nuorten muusikoiden orkestereita
 • klassisia orkestereita
 • tanssi- ja marssiorkestereita
 • rock-bänditkin ovat tietynlaisia orkestereita!

Miksi orkestereita tarvitaan?
 • yhdessä on hauskempaa soittaa!
 • usean soittimen ääni on suurempi ja vaikuttavampi kuin yhden tai parin
 • orkesterimusiikki mahdollistaa monipuolisemman musiikin esittämistä
 • se on muusikoille ja säveltäjille tärkeä työpaikka

Muista dokumentoida lasten ajatuksia ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Esimerkiksi soittimien rakentamisesta, kapellimestarina toimimistesta ja rumpujen päristelystä voi myös jakaa tunnelmakuvia sosiaalisen median kanaviinne tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #juhlaviikot.
Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #ilmaisunmonetmuodot #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni

Pikapalaute Mikä on orkesteri? -keskustelutehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?