Diskussionsuppgifter

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats:
Inomhus eller utomhus (medtag en smartphone eller annan enhet för att spela musik)
Längd: Kan anpassas efter egen tidtabell. Uppgifterna kan delas upp på flera dagar eller mer som en del av en mer omfattande musikinriktad undervisningsperiod
Anvisningar till läraren före uppgiften: Välj ett lugnt rum där barnen kan sitta bra och där alla hör varandra väl. Om ni tillsammans tittar på videor som är länkade nedan, behöver ni en anordning för att kunna se dem. För uppgiften kan ni på förhand be barnen fråga vilka musikinstrument som eventuellt finns i hemmet eller i närståendekretsen (det behöver inte vara ett orkesterinstrument).

Mål: Ni bekantar er med orkestermusikinstrument och kapellmästarens arbete genom att diskutera och lyssna samt genom att själv spela och leda en orkester. Ni lär er att skilja mellan olika ljudnyanser och -toner. Ni övar att uttrycka er själva och att uppträda modigt. Med hjälp av kapellmästarleken övar ni er också att arbeta i grupp och fatta självständiga beslut.


Ni diskuterar och provar!

Ni diskuterar och bekantar er med orkesterns musikinstrument och grupper av musikinstrument, kapellmästarens arbete och olika orkesterformer. Syftet med de aktiverande experimentuppgifterna är att åskådliggöra instrumentgruppernas olika karaktär och deras ljudproduktion med era egna metoder. Som hjälp vid presentationen av orkestern och musikinstrumenten kan ni använda de videolänkar där Yle och Radions symfoniorkester med hjälp av Knackkorvsvovven presenterar musikinstrument, videoklippen är cirka 2–3 minuter långa.

Vad är en orkester?

 • Vad tänker du på när du hör ordet orkester?
 • Vet någon vilka instrument som finns i en orkester?
 • Har barnen eller deras vänner/släktingar musikinstrument hemma? Vilka?
 • Går någon av barnen på musiklektioner?
 • Vad är barnens favoritinstrument? Har alla samma favoritinstrument?
 • Har någon varit på en orkesterkonsert i Musikhuset?


Som bakgrundsinformation och stöd för diskussionen:

I orkestern spelar många musikinstrument av olika storlek, med olika utseende och olika ljud. Tillsammans bildar de en stor och imponerande helhet. Hela orkestern är uppdelad i olika instrumentgrupper, dvs. olika ”instrumentfamiljer”. Olika instrumentfamiljer är:

I stråkinstrumentfamiljen ingår till exempel fioler och violonceller
Hur spelar man ett stråkinstrument? Strängarna i musikinstrumentet vidrörs, dvs. man drar fram och tillbaka med en stråke och eller knäpper med fingrar.
Vilka ljud kommer från stråkinstrument? Fioler avger en klar och sjungande röst, medan till exempel en kontrabas avger en brummande och mörk röst. Titta på videorna nedan:


Till familjen av blåsinstrument hör bland annat flöjt, klarinett, trumpet och andra blåsinstrument
Hur spelar man blåsinstrument? Blåsinstrument spelas med munnen genom att blåsa eller trumpeta in i blåsinstrumentet.
Vilka ljud avger blåsinstrument? Blåsljud kan vara vackert, klingande och lätt (t.ex. flöjt) eller hårt och metalliskt (t.ex. trumpet). Titta på videorna nedan:

Till gruppen slaginstrument hör många olika slags trummor och slagverk
Varför är slaginstrument en viktig del av orkestern? Slaginstrumenten ger orkestern takt.
Vilka slaginstrument känner ni till? Trummor, xylofon, triangel … Titta på videon nedan:

EXPERIMENTUPPGIFT! Trumma på trummor


Kapellmästaren är också en viktig del av orkestern, särskilt med tanke på det stora antalet musikinstrument! Det finns en kapellmästare vid en konsert och kapellmästaren står framför orkestern mitt på ett podium. De som spelar följer kapellmästarens taktpinne och anvisningar om hur och när var och en ska spela.


Om ni vill kan diskussionen fördjupas till exempel kring följande teman:


Vilka slags orkestrar finns det?
 • stora symfoniorkestrar (över 100 personer) och små kammarorkestrar (cirka 10 personer)
 • orkestrar med barn och unga musiker
 • klassiska orkestrar
 • dans- och marschorkestrar
 • rockband är också på sätt visa en orkester!

Varför behövs orkestrar?
 • det är roligare att spela tillsammans!
 • ljud från flera musikinstrument ger mer ljud och är mer verkningsfullt än från ett eller ett par musikinstrument
 • orkestermusik möjliggör framförande av mer mångsidig musik
 • det är ett viktigt jobb för musiker och kompositörer


Kom ihåg att dokumentera barnens tankar i gruppportfolion!

Publicera i sociala medier!
Exempelvis kan ni dela stämningsfulla bilder från att bygga instrument, agera som dirigent och trumspelande på era sociala mediekanaler med hashtaggar #kulturenuppfostrar #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Vad är en orkester?: Diskussionsuppgifter

Vad tyckte ni om uppgiften?