Ett eget Huvilatält!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats: På gården
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Tips till läraren innan uppgiften: För att uppföra ert eget festivaltält behöver ni stora tygbitar, till exempel en fallskärm för barnlekar. Ni behöver också något med vilket ni fäster tygerna (t.ex. snören och klädnypor), om det inte är möjligt att enbart binda dem. Många slags gratis tyger, snören och annat material fås också avgiftsfritt hos Huvudstadsregionens Återanvändningscentral i deras materialförråd eller rum för gratis varor.

Mål: Ni planerar och genomför tillsammans en arena för att uttrycka er! Ni använder kreativitet, utvecklar er uppfinningsrikedom och hjälper kompisarna att uppföra ett tält. När festivaltältet är färdigt fungerar det länge som arena för olika föreställningar, också improviserade! Under tältduken kan ni öva både att uppträda och att vara åskådare.

Huvilatältet är en särskild evenemangsplats under Festspelen. Det är en unik plats som är något mellan en konsertsal och ett vanligt festivaltält. Helheten har ritats av arkitekten Roy Mänttäri och har sedan 1995 årligen uppförts på Tokoistranden i Hagnäs.

Det vita Huvilatältet är det största tältet på Huvilastranden. På insidan är stämningen fantastisk.


Anvisningar:

Steg 1. Ni uppför på er gård ett eget Huvilatält!

Ni kan bygga ert Huvilatält på många sätt, till exempel genom att hänga upp fallskärmen mellan träd, lampstolpar eller staket. Ni kan också få idéer och tips genom att se Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastus video om hur man bygger en tygkoja!


Steg 2. Ni lär ett att uppträda och beundra!

När festivaltältet är färdigt, får det stå kvar och fungera som arena för olika föreställningar under hela den tid Festspelen pågår! Under tältduken kan ni öva er både att uppträda och att vara åskådare. Här kan ni visa flera produktioner som ingår i Kultur uppfostrar! – i tältet kan uppträda till exempel en trumorkester eller grupper som uppför känslodanser!

I konstens tält kan ni uppföra och improvisera också andra föreställningar som andra barn och vårdnadshavarna kan se.

Kom ihåg att dokumentera! Av att resa upp er Huvila-tält och av de föreställningar som ni har sett där får ni härliga minnen till er grupportfölj!

Publicera i sociala medier! Dela stämningsbilder också på era sociala mediekanaler med hashtags #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagutforskarminomgivning

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Ett eget Huvilatält!

Vad tyckte ni om uppgiften?Omslagsbild: Saara Autere
Mindre bilder: Petri Anttila