En metroresa till minnen

Innehåller uppgifterna: 1. Digital undersökning av Helsingfors förr i tiden och 2. Leken minnenas metro
Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften:
Leken minnenas metro är avsedd att lekas i maj–juni, men är ett utmärkt program också på Helsingforsdagen!
Längd:
Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften: För den digitala undersökningsuppgiften behövs en lokal och utrustning för att se filmer och använda Internet. I Leken minnenas metro behövs till exempel stolar, kuddar eller sittunderlag och till exempel en triangel.

Lämpar sig också som uppgift för Uppfinnar-räven!


Sträck upp handen, vem av er har åkt med metron! I Helsingfors fick man för första gången provköra metron 1972. Gissa vilken dag? På Helsingforsdagen, naturligtvis!

Hur var det i Helsingfors på den tiden? Eller tidigare? Vi ska närmare undersöka Helsingfors närhistoria genom videor och bilder!


1. Digital undersökning av Helsingfors förr i tiden

Vi bekantar oss med vår hemstad och dess närhistoria. Vi utnyttjar olika digitala möjligheter att se det förflutna och hör gruppernas egna minnen. Vi lär oss att identifiera hur bekanta platser, sedvänjor och traditioner har förändrats.

Upptäck Helsingfors närhistoria med hjälp av kortfilmerna nedan!

Ni behöver inte se filmerna från början till slut, utan filmerna kan användas för att väcka tankar och diskussion. När ni ser på en film kan ni stoppa den på lämpliga ställen, se till exempel följande saker och fundera på vad som är detsamma och vad som har förändrats:

 • bekanta platser och byggnader
 • hur folk klädde sig
 • fordon
 • mat och drycker
 • fester och traditioner

Helsinki, pohjolan valkea kaupunki (17 min, på finska)
Kort färgfilm om den myllrande huvudstaden i utveckling. Manus: Matti Kassila och Felix Forsman. Regi: Felix Forsman och Eino Jantunen. Fennada-filmi Junior. (1959) 

Minun Helsinkini (1968) (17 min, på finska)
Ett program om en liten pojke som tittar på sin hemstad Helsingfors från Olympiastadions torn. (28.9.1968)


Man kan också lära känna Helsingfors förr i tiden med Uppfinnar-räven!

Uppfinnar-rävens undersökningsuppgift: Se webbplatserna Helsinkikuvina.fi och Finna.fi och sök bilder på ert närområde. Hur har området förändrats? Är de föremål som finns på bilderna fortfarande i användning? Har saker förändrats? Får man via bilderna tips om hur den egna gården eller gruppens utfärdsplats har sett ut tidigare? En trevlig övning att blicka in i framtiden är att teckna framtidsbilder av samma bilder.

Av framtidsbilderna kan ni skapa en utställning så att också andra kan se den på Helsingforsdagen den 12 juni!

2. Leken minnenas metro

Med hjälp av de minnen gruppens barn har skapar ni en samhällelig bild av vår gemensamma hemstad.

Minnenas metron förbrukar inte bränsle – den fungerar på basis av minnen! Ju fler minnen vi berättar, desto längre går metron.

Idén med leken är att ni tillsammans genom att lyssna på de andras minnen reser runt om i Helsingfors. Metron trafikerar t.ex. på sommar-, vinter-, höst- eller vårlinjer. Sommarlinjens hållplatser är sommarminnen för dem som är ombord, vinterlinjerna för dem som har vinterminnen osv. Ni kan hitta på hur många som helst teman. Huvudsaken är att minnena hänför sig till Helsingfors.

Lekens gång:

 • Ni skapar av stolar eller kuddar en metrovagn och sätter er i minnenas metro. Ifall ni leker utomhus kan ni till exempel använda sittunderlag.
 • Ni beslutar om metron kör längs en linje med sommar-, vinter-, höst- eller vårminnen.
 • Ni sluter ögonen och inleder färden! Under resan tänker var och en på minnen från den valda linjen. En vuxen kan ge tips om minnen, till exempel genom att föreslå sådant som syns eller händer längs linjen (t.ex. badstrand, picknick, glass, kraftiga regn, cyklar osv.)
 • Barn håller ögonen slutna, en vuxen väljer ut en första grupp av barn, till exempel ”nästa hållplats är Evas hållplats”. Barnen håller ögonen slutna en stund till, sedan får Eva börja berätta sina minnen.
 • En vuxen ger en ljudsignal t.ex. med en triangel: nu är ni på hållplatsen och det är Evas tur att berätta sina minnen. Exempelvis ”Här åt jag och pappa glass en gång på stranden, och sedan kom en mås tog pappas glass”. Den vuxna kan vid behov ställa tilläggsfrågor eller hjälpfrågor. Efter att Eva berättat sina minnen ger den vuxne en ljudsignal igen; resan fortsätter!
 • Ni reser igen med slutna ögon mot nästa hållplats, den vuxne väljer ett annat barn som berättar om sina minnen från denna hållplats.
 • Så här reser ni runt i Helsingfors så länge som ni har minnen att berätta!

Kom ihåg att dokumentera! I grupportföljen kan ni till exempel dokumentera barnens iakttagelser från forna tiders Helsingfors.

Publicera i sociala medier! Uppfinningsrika framtidsvisioner om Helsingfors eller exempel minnen från olika hållplatser passar bra i sociala medier! Lägg till de här taggarna i publikationen: #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #jagväxerrörpåmigochutvecklas #småbarnspedagogik #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften En metroresa till minnen

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Jussi Helsten