Ja må han leva! Paljon onnea vaan! Joyeux anniversaire!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Ni lyssnar på födelsedagssångerna på förhand och sjunger dem till exempel i april-maj eller under hela året när någon har en födelsedag. Ni övar olika gratulationssånger som ni kan framföra på Helsingforsdagen. Ni över de valda låtarna så att ni kan sjunga dem på Helsingforsdagen den 12 juni
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften: Om det på daghemmet ordnas ett gemensamt program för hela dagiset på Helsingforsdagen, kan ni på förhand komma överens om huruvida hela daghemmet ska öva samma sånger och språkversioner eller om t.ex. de olika grupperna väljer vilka sånger de vill framföra

Mål: Ni bekantar er med gratulationssånger från olika länder och kulturer genom att själva sjunga dem. Ni njuter av musikens många positiva effekter. Ni övar er att uttrycka er och att uppträda glatt.


Låt sångerna ljuda!

Anvisning:
Vem kan sjunga ”Ja må han leva” eller ”Paljon onnea vaan”? Och på hur många språk kan ni sjunga en födelsedagssång? Sjunger man i andra länder födelsedagssånger med samma melodi som vi, eller har de helt egna sånger. Undersök saken!

  • Ni sjunger tillsammans med gruppen som uppvärmning den välkända sången Ja må han leva. Sedan frågar man barnen om de kan en födelsedagssång på något annat språk. Sjunger man i någon familj en helt annan sång på födelsedagar? Barnen får själva framföra låtarna för andra, eller också kan de ta fram dem på Spotify eller YouTube, om daghemmet har konton i dessa eller i någon annan tjänst. De olika ländernas gratulationssånger kan också tillsammans med barnen sammanställas till egen spellista.
  • En vuxen kan också på förhand sammanställa en lista över födelsedagssånger från olika länder. Barnen får gissa från vilket land sången kommer!
  • Ni väljer med barnen vilken version av gratulationssången ni vill sjunga för Helsingfors på stadens födelsedag den 12 juni. Om daghemmet ordnar ett evenemang på Helsingforsdagen som är gemensamt för hela daghemmet, kan ni på förhand komma överens om alla sjunger samma sång eller till exempel om varje grupp sjunger en egen sång.
  • Ackompanjemang är också en viktig del av ett framförande! Om gratulationssångerna sjungs utomhus, kan ni gärna ta med er små bärbara rytmiska instrument.
  • De som gillar att uppträda tar med sig musikinstrumenten och gör en sångutfärd i närområdet! Finns det i ert närområde en plats där ni kan uppträda och bjuda på glad feststämning också för förbipasserande?

Kom ihåg att dokumentera! När gratulationssångerna börjar ljuda kan någon gärna ta foton!

Publicera i sociala medier!
Kan ni i daghemmets sociala medier dela med er av videor om de gratulationssånger barnen framfört på olika språk? Använd åtminstone de här taggarna: #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen.  Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #digitalkompetens #kulturellochkommunikativkompetens #multilitteracitet #språkensrikavärld #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #småbarnspedagogik #helsingfors #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Multilitteracitet
* Digital kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Språkens rika värld
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap

Snabb respons för uppgiften Ja må han leva!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Lauri Rotko