Prata om festen!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Maj-juni, Helsingforsdagen 12.6.
Plats: Inom- eller utomhus
Längd:
Kan anpassas efter eget tidsschema

Lämpar sig också som uppgift för Konstnärliga Räven!


Mål:
Syftet med denna uppgift är att förstå betydelsen av traditioner och sedvänjor, samtidigt som ni inser att det inte bara finns ett enda rätt sätt att fira. I diskussionen kan ni tala om hållbarhets- och ansvarsaspekter med beaktande av barnens ålder. Ni kan till exempel prata om det alltid är nödvändigt att paketera gåvor eller om en gåva exempelvis kunde vara en aktivitet (eller på annat sätt en immateriell gåva), vilka dekorationer som är miljövänliga och hur man kan undvika att det uppstår onödigt skräp under en fest.

Prata med barnen om hur man firar födelsedagar och berätta egna exempel. Vilka traditioner har gruppens barn på sina födelsedagar eller hurdana traditioner har ni hört talas om?

En vuxen kan aktivera diskussionen genom att ställa frågor om sådana ämnen och delta i den med egna exempel:

  • Födelsedagssånger. Har ni sjungit födelsedagssånger? Vilka sånger känner barnen? Mer om ämnet finns på följande webbplats Ja må han leva! Paljon onnea vaan! Joyeux anniversaire!
  • Gäster. Brukar ni fira festdagar endast inom den egna familjen eller brukar ni bjuda in också andra gäster?
  • Servering. Brukar ni på festdagen servera något speciellt? Kanske tårta eller andra festläckerheter?
  • Dekorationer. Brukar ni använda till exempel ballonger, tårtljus, vimplar eller blommor som födelsedagsdekorationer, eller använder ni något helt annat?
  • Gåvor. Brukar ni ge gåvor? Paketerar ni dem? Har ni andra traditioner då ni ger eller får en gåva? Känner ni till tanken att få eller ge immateriella gåvor?

Fundera till sist: hade barnen i gruppen liknande tankar och erfarenheter av födelsedagstraditioner, eller fanns det också skillnader? Ni kan fundera på betydelsen av traditioner som är viktiga för er själva, till exempel genom att leka med följande tankar: Hur skulle det kännas att byta ut våra traditioner mot kompisens traditioner? Och skulle din födelsedag längre kännas som en födelsedag om alla era födelsedagstraditioner skulle slopas?


Konstnärliga Rävens uppgift

Genom att använda den här tankeövning med Konstnärliga Räven, kan ni diskutera immateriella gåvor som presenter: ”Man diskuterar om födelsedagar och deras betydelse. Man funderar på icke-materiella födelsedagspresenter och skriver upp dem på ett papper. Man reflekterar över hur det känns att ge och få en icke-materiell present”.


Låt oss ge Helsingfors en immateriell födelsedagspresent!

Ni kan ge Helsingfors en immateriell födelsedagspresent genom att plantera en mångsidig kulturell blomäng på gården! Instruktioner finns här.

Kom ihåg att dokumentera! Ni kan gärna dokumentera barnens tankar om fester, traditioner och hållbarhetsaspekter i er grupportfölj!

Publicera i sociala medier! Fick ni fina insikter om fester och traditioner? Kommer ni på hur ni kan fira på ett miljövänligt sätt? Kan ni skapa en lista över immateriella gåvor? Dela på sociala medier foton och barnens tankar. Lägg till de här taggarna i publikationen: #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #vardagskompetens #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #småbarnspedagogik #helsingfors #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Prata om festen!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Sanjaana Gavalas