Jutellaan juhlista!

Suositeltu ajankohta tehtävän toteuttamiseksi: Touko-kesäkuu, Helsinki-päivä
Sijainti: Sisällä tai ulkona
Kesto: Sovellettavissa oman aikataulun mukaan

Sisältää myös Taiteilija-kettu -tehtävän!

Tavoite: Tehtävän tarkoituksena on hahmottaa perinteiden ja traditioiden merkitystä, ja samalla huomata, että ei ole vain yhtä ja oikeaa tapaa juhlia. Keskustelussa on hyvä pitää kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmia ikätasoisesti yllä. Voidaan esimerkiksi miettiä, pitääkö lahjojen aina olla paketoitavia, vai voisivatko ne olla myös tekemistä (tai muuten aineettomia), millaiset koristeet olisivat myös ympäristöystävällisiä ja miten juhlista jäisi jälkeen mahdollisimman vähän roskaa tai ylimääräisiä tarjoiluja.


Tutustutaan lasten kanssa heille tuttuihin tapoihin juhlistaa syntymäpäivää keskustellen ja omia esimerkkejä kertoen. Millaiset perinteet kuuluvat ryhmän lasten syntymäpäiviin tai millaisista olette kuulleet?

Aikuinen voi viritellä keskustelua esittämällä kysymyksiä esimerkiksi näistä aiheista, ja osallistua keskusteluun omilla esimerkeillään:

  • Onnittelulaulut. Onko ollut tapana laulaa onnittelulauluja? Millaisia lapset tuntevat? Aiheesta löytyy lisää tehtävästä Paljon onnea vaan! Ja må han leva! Joyeux anniversaire!
  • Vieraat. Vietetäänkö juhlapäivää vain oman porukan kesken, vai onko ollut tapana kutsua myös vieraita?
  • Tarjoilut. Onko juhlapäivänä ollut tapana tarjoilla jotakin arjesta poikkeavaa? Kenties kakkua tai muuta juhlaherkkua?
  • Koristelut. Ovatko esimerkiksi ilmapallot, kakkukynttilät, viirit tai kukat tuttuja syntymäpäiväkoristeita vai onko käytössä joitakin aivan muita?
  • Lahjat. Onko tapana antaa lahjoja? Paketoidaanko niitä? Liittyykö lahjan antamiseen tai saamiseen jotakin tapoja? Onko aineettomien lahjojen ajatus tuttu?

Miettikää viimeistään lopuksi: Oliko ryhmän lapsilla samanlaisia ajatuksia ja kokemuksia syntymäpäivätraditioista, vai löytyikö myös eroavaisuuksia? Voitte tunnustella itselle tärkeiden traditioiden merkitystä vaikkapa leikittelemällä seuraavilla ajatuksilla: Miltä tuntuisi vaihtaa itselle tutut perinteet vaikka kaverin omiin? Entä tunnistaisiko syntymäpäivää syntymäpäiväksi, jos kaikki siihen liittyvät perinteet jätettäisiin pois?


Taiteilija-kettu -tehtävä

Voitte laajentaa lahja-aiheen käsittelyä aineettomiin lahjoihin alla olevan Taiteilija-ketun ajattelutehtävän avulla: ”Jutellaan syntymäpäivistä ja niiden merkityksestä. Mietitään aineettomia syntymäpäivälahjoja ja kirjataan ne ylös. Pohditaan, miltä tuntuu antaa tai saada aineeton lahja”.


Annetaan Helsingille aineeton syntymäpäivälahja!

Voitte antaa Helsingille aineettoman syntymäpäivälahjan istuttamalla pihalle monimuotoisen kulttuurin kukkakedon! Ohjeet löytyvät täältä.

Muista dokumentoida! Lasten ajatuksia juhlista ja perinteistä kannattaa dokumentoida myös ryhmäportfolioonne!

Sujauta someen! Syntyykö hienoja oivalluksia juhlista ja perinteistä? Keksitäänkö, miten voi juhlia myös ympäristöä huomioiden? Saadaanko listaa aineettomista lahjoista? Jakakaa kuvia ja lasten ajatuksia sosiaaliseen mediaan tunnisteilla #kulttuurikasvattaa #helsinkipäivä. Mukaan voi lisätä myös vaikkapa: #ajattelujaoppiminen #kulttuurinenosaaminenvuorovaikutusjailmaisu #itsestähuolehtiminenjaarjentaidot #minäjameidänyhteisömme #tutkinjatoiminympäristössäni #oppimisenilo #yhdessätekeminen #varhaiskasvatus #vaka #esiopetus #eskari #helsinkioppii #helsinki

Vasu- ja eops-vastaavuudet – laaja-alaiset tavoitteet:
* Ajattelu ja oppiminen
* Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja itseilmaisu
* Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Vasu- ja eops-vastaavuudet – oppimisen alueet:
* Ilmaisun monet muodot
* Minä ja meidän yhteisömme
* Tutkin ja toimin ympäristössäni


Pikapalaute Jutellaan juhlista! -tehtävästä

Mitä mieltä olitte tehtävästä?


Kuva: Sanjaana Gavalas