Gårddisco!

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats: På gården
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema
Anvisningar till läraren före uppgiften: 
För uppgiften behöver ni en ljudanläggning för att spela upp musiken. Om ni vill äta mellanmål i samband med diskot är det bra att komma överens om det med köket i god tid. Det är bra att i alla fall reservera vatten och muggar.

Mål: Vi njuter och glädjer oss tillsammans utomhus! Dans, hopp och rörelse i takt med musiken utvecklar barnens motoriska färdigheter, som balans och koordination. På discot får barnen också uttrycka sina känslor fritt genom dansen. Vi övar tillsammans på samarbetsfärdigheter. Var och en har möjlighet att delta i planeringen, innehållet och arrangemanget av det gemensamma evenemanget och möjligheter till påverkan stärks.


Huvilanranta i Hagnäs i Helsingfors kommer att sprudla av glädje under två söndagar, när det kostnadsfria Skidit-discot sparkar igång. Ett eget disco kan också ordnas på dagisgården!

Anvisningar:

Planering och Förberedelse: 
 • Planera genomförandet av trädgårdsdiscot tillsammans med barnen och fråga efter deras önskemål, såsom vilka låtar de önskar. Vill de ha musik- och danslekar? 
 • Sammanställ en spellista baserad på barnens önskemål. Du kan även inkludera låtar som hörs under Festspelen, till exempel från spellistan för Skivjuryn-uppgiften
 • Dekorera trädgården tillsammans med färgglada dekorationer. Du kan använda dig av instruktionerna från uppgiften ”Låt flaggspel vaja!” som exempel.
Program och Klädsel:

Roliga kläder och accessoarer skapar discostämning! Barnen kan förberedas i förväg genom att uppmanas att klä sig extra färgglatt på diskodagen. Förskolan kan också tillhandahålla olika scarfs och andra accessoarer som disco-deltagarna kan använda. I discot kan det även finnas extra program, här är några exempel som idéer och inspiration:

 • Danslekar, ni kan ta inspiration från uppgifterna Dansa känslor! och Balettskorna och Stamptossorna för att komma på egna lekar
 • Musiklekar, som: Dansa till musiken. När en vuxen trycker på ”STOP” stannar alla dansare i den position de är i. När musiken börjar igen fortsätter dansen
 • Såpbubbelblåsning
 • Ansiktsmålning
Servering:
 • Kan mellanmålet ätas under discot utomhus? 
 • Särskilt på en varm dag är det skäl att se till att ha drycker och muggar tillgängliga under discot. 
 • Discot går utmärkt att kombinera med “matståndsleken”
Inbjudan?
 • Vill ni också bjuda in vårdnadshavare att dansa under tiden de hämtar barnen? Förbered inbjudan tillsammans med barnen! Förutom datum och klockslag kan ni också inkludera en önskan om till exempel klädsel

Förskolans gårdsdisco är ett roligt och engagerande sätt att tillbringa tid tillsammans med barnen. Kom ihåg att glädjas tillsammans åt dans, musik och roliga lekar!


Kom ihåg att dokumentera! Gårdsdiscot ger många roliga minnen till gruppens grupportfölj!

Publicera i sociala medier!
Discostämningar och bilder lönar sig att dela via sociala medier i era kanaler med hashtag #kulturenuppfostrar #helsingforsfestspel och #gårddisco. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #vardagskompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagväxerrörpåmigochutvecklas

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag växer, rör på mig och utvecklas


Snabb respons för uppgiften Gårddisco!

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Maija Astikainen