Musikaliska gårdar


Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: När som helst under Helsingfors festspel
Plats:
Utomhus, i gården eller i närområde
Längd:
Kan anpassas efter eget tidsschema
Tips till läraren innan uppgiften:
Välj på vilket sätt ni vill musicera (nedan presenteras exempel på olika sätt att genomföra musiken). Välj de musikinstrument som ni redan har eller skapa egna, förbered sångerna eller ta med er högtalare och den apparat med vilken er musik kan spelas

Innehåll för Vandrare Räven -uppgifter

Mål: Ni lär er att genomföra och producera upplevelser för andra. Ni sätter er in i musik och producerar själva melodier på gården. Målet är inte att uppföra perfekt musik, utan ni övar att uttrycka er, leva er in i händelsen, samt att musicera, lyssna och uppleva.

Under årets Festspel kommer musiken att ljuda i parkerna! I tre parker i Helsingfors hörs nämligen tre festivalkonserter via högtalare. Medan tonerna ljuder i konsertsalen hörs musiken också i parkerna via högtalare. Visst är det trevligt!


Under Festspelen ska musiken också höras på gårdarna!

Anvisningar:

Det finns många sätt att musicera på gårdarna. Ni kan antingen sjunga eller spela själv – med egentillverkade instrument eller redan existerande musikinstrument eller lyssna på musik via en smart enhet och högtalare. Naturligtvis kan ni också musicera på andra sätt – sättet kan ni fritt välja, huvudsaken är att ni musicerar på gårdarna!

När ni har valt hur ni vill musicera väljer ni en eller flera lämpliga platser på gården. En bra plats kan vara till exempel runt ett träd, i en sandlåda eller mitt på en gräsmatta. Det lönar sig att välja platsen enligt hur ni vill lyssna på musiken; sittande och lutande mot en trädstam eller så att ni har plats att dansa eller till exempel bekvämt liggande på en filt.

Idén är att barnen musicerar för varandra (vid behov med stöd och hjälp av en vuxen). Ni kan samlas i små grupper i en ring, så att var och en i tur och ordning får spela för de andra, antingen ensam eller i en liten grupp. Musiken behöver inte vara en riktig sång, ni kan t.ex. skapa en rytm genom att trumma på en hink, slå på en triangel eller en xylofon. På gården kan ni spela avkopplande musik med lätta slag eller glatt blåsa i visselpipor! Ni kan prova på allt!

Nedan finns exempel som ni kan prova på:

Metod 1. Ni spelar med självgjorda musikinstrument
Har ni redan genomfört uppgiften Vi är en orkester? Uppgiften ger er tips om hur ni gör självgjorda musikinstrument!

Metod 2. Ni spelar med befintliga musikinstrument
Vilka instrument har ni i era korgar och skåp? Vi tar dem ut på gården och börjar musicera på gården!

Metod 3. Ni sjunger
Denna metod kräver inga musikinstrument alls. Ni skapar musik på gårdarna genom att sjunga! Ni kan sjunga en bekant sång eller nynna en sång som ni själva hittar på. Idéer får ni från uppgiften Samstämmigt!

Metod 4. Ni lyssnar på musik via högtalare
Ni kan också åstadkomma musik via högtalare! Som musik kan ni välja till exempel barnsånger som är bekanta för barn, instrumentalmusik från världen eller sådana artister som uppträder under Festspelen och som finns på sidan med uppgiften Skivjuryn.

TIPS! Detta lämpar sig utmärkt också för det gemensamma firandet av Festspelen och kan genomföras också när vårdnadshavarna avhämtar barnen!

Anpassa till en uppgift för Vandrare Räven!

Genom att bygga de sjungande punkterna från gården lite längre ut i närliggande natur kan uppgiften anpassas till en Utflykts-rävs uppgift.


Kom ihåg att dokumentera! Från musikaliska gårdar får man underbara minnen till grupportföljen.

Publicera i sociala medier! Ni kan lägga till bilder och videor på era sociala medier-konton med hashtaggarna #kulturenuppfostrar och #helsingforsfestspel. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #kulturellochkommunikativkompetens #förmågaattdeltaochpåverka #minamångauttrycksformer #jagutforskarminomgivning

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Förmåga att delta och påverka

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Mina många uttrycksformer
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Musikaliska gårdar

Vad tyckte ni om uppgiften?


Bild: Jussi Hellsten