Hur firar andra?

Rekommenderad tidpunkt för att genomföra uppgiften: Maj-juni
Plats:
Dagis
Längd: Kan anpassas efter eget tidsschema

Mål:
Ni bekantar er med hur man firar i andra länder och kulturer. Vilka traditioner och sedvänjor finns det på andra håll? Ni inser att ju fler sätt det finns att fira, desto roligare kan ni ha!

Invånarna i Helsingfors är allt fler och allt mer mångkulturella – det innebär till exempel att allt fler Helsingforsbor ursprungligen är födda någon annanstans. Människor i olika länder kan ha sedvänjor och traditioner som inte finns någon annanstans. Man kan säga att olika länder har olika kulturer. Även födelsedagar kan firas på många olika sätt i olika kulturer.


Ni bekantar er med födelsedagstraditioner i olika kulturer!

  • Finns det barn eller vuxna i er grupp eller i ert daghem vars kulturtraditioner avviker från dem vi känner till? Intervjua varandra! Som frågor kan ni använda listan i uppgift 1. Prata om festen!
  • Ni kollar på internet födelsedagstraditioner i olika länder. Ni kan börja med att titta på videon (på finska) Yle Mix – Uutisia lapsille. Miten SYNTYMÄPÄIVIÄ vietetään maailmalla?

Fundera åtminstone till sist: var exemplen om de olika kulturernas festtraditioner, bekanta eller lärde ni er något nytt? Fanns det bland exemplen något som var särskilt lustigt, trevligt eller gott? Märkte ni – ju fler sätt vi har att fira, desto fler möjligheter har vi att ha roligt!

Kom ihåg att dokumentera! Det lönar sig också att dokumentera barnens tankar om fester och traditioner i olika kulturer i er grupportfölj!

Publicera i sociala medier!
Lär ni er något nytt om olika kulturers festtraditioner? Såg ni något som ni själva också vill prova på? Publicera foton och barnens tankar på daghemmets sociala medier med taggarna #kulturenuppfostrar #helsingforsdagen. Man kan också lägga till t.ex. #förmågaatttänkaochlärasig #vardagskompetens #kulturellochkommunikativkompetens #digitalkompetens #språkensrikavärld #minamångauttrycksformer #jagochvårgemenskap #jagutforskarminomgivning #småbarnspedagogik #helsingfors #helsingforslärsig

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – övergripande mål
* Förmåga att tänka och lära sig
* Kulturell och kommunikativ kompetens
* Vardagskompetens
* Digital kompetens

Motsvarigheter till småbarnspedagogiken och förskoleundervisningsplanen – områden för lärande
* Språkens rika värld
* Mina många uttrycksformer
* Jag och vår gemenskap
* Jag utforskar min omgivning


Snabb respons för uppgiften Hur firar andra?

Vad tyckte ni om uppgiften?Bild: Anu Pynnönen